Znak powtórzenia taktu

• Apr 11, 2017 - 17:36

Witam. Chciałbym dodać znak powtórzenia ale dwóch taktów, które chcę powtórzyć. Jak to mogę zrobić? Niema takiego znaku (a przynajmniej nie widzę) Jest tylko ten co powtarza jeden. Jak ktoś nie wie, to ten znak wygląda podobnie, tylko że ma dwie kreski po skosie a nie jedną i jest napisany na dwóch taktach.


Comments

MuseScore obsługuje tylko pojedynczy znak powtórzenia taktu. Nic też nie wskazuje na to, aby znaki powtórzenia dwóch i czterech taktów pojawiły się w MuseScore 3.0.
Ja skorzystałem z dodatkowych symboli czcionki dostępnych w Konfiguratorze palety w menu Widok: Single barline i Repeat last two bars, kresek taktowych repetycji oraz Kontrolera obiektów, aby ukryć oraz dostosować elementy w poziomie i w pionie względem pięciolinii.

Pozdrawiam,
Gootector

Zamieszczam plik MuseScore (w wersji 2.1.0):

Attachment Size
Znak_powtorzenia_taktu.mscz 7.83 KB

In reply to by Ragnires

Wszystkie dodatkowe symbole, których nie ma w palecie, a są w pliku samej czcionki nutowej, są dostępne w Konfiguratorze palety: Widok -> Konfigurator palety... -> zakładka Symbole. Wystarczy chwycić dowolny symbol lewym przyciskiem myszki i przeciągnąć go na pierwszy takt, w którym ma się on pojawić. Przy przeciąganiu do pięciolinii pokaże się brązowa kotwica, tzn. przerywana linia z kropkami na obu końcach, która wskazuje, do którego taktu ma być dany symbol przypisany. Po upuszczeniu symbolu zalecam zresetować jego poziome i pionowe położenie w Kontrolerze obiektów za pomocą opcji z ikoną strzałki wygiętej w lewo przy Przesunięciu poziomym i Przesunięciu pionowym, a do ustawiania samego położenie używać strzałek w górę i w dół przy tych opcjach.

Pozdrawiam,
Gootector

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.