Aktualizacja tłumaczenia dla wersji 2.1

• Jun 5, 2017 - 04:44

W Menedżerze zasobów jest dostępna aktualizacja polskiego tłumaczenia dla MuseScore 2.1. Poprawka dotyczy Syntezatora. Aby zainstalować poprawkę, należy skorzystać z menu Pomoc -> Menedżer zasobów... i przy naszym języku wybrać Aktualizacja. Gdy pojawi się szary napis Zaktualizowany, należy ponownie uruchomić MuseScore.

Pozdrawiam,
Gootector


Comments

W Menedżerze zasobów jest dostępna aktualizacja polskiego tłumaczenia dla MuseScore 2.1. Poprawka dotyczy Palety.

Pozdrawiam,
Gootector

In reply to by Gootector

W Menedżerze zasobów jest dostępna aktualizacja polskiego tłumaczenia dla MuseScore 2.1. Poprawka dotyczy prawidłowego tłumaczenia angielskiego słówka "number", które teraz jest poprawnie przetłumaczone na polskie "liczba": Liczba strun, Liczba progów, Minimalna liczba pustych taktów. Wynika to z faktu, że we wszystkich przypadkach jest mowa o rzeczownikach policzalnych. Poprawiłem również błąd rzeczowy w wyrażeniu "Prawy margines klucza/oznaczenia tonacji".
Mogą pojawić się kolejne poprawki tłumaczenia programu.

Pozdrawiam,
Gootector

In reply to by Gootector

W Menedżerze zasobów jest dostępna aktualizacja polskiego tłumaczenia dla MuseScore 2.1. Poprawka dotyczy tłumaczenia angielskiego słówka "type", które teraz jest tłumaczone jako "typ". Wcześniej było tłumaczone dwojako: jako typ i rodzaj. "Typ" jest krótszym wyrazem, co ma pewną zaletę w tłumaczeniu. Poprawiłem również błąd rzeczowy w wyrażeniu "Ustaw rozdzielczość wyjściową dla PNG". Wcześniej była dla PNG/SVG, co jest błędem twórców, gdyż SVG to grafika wektorowa.

Pozdrawiam,
Gootector

In reply to by Gootector

W Menedżerze zasobów jest dostępna aktualizacja polskiego tłumaczenia dla MuseScore'a 2.1. Poprawka ujednolica i wprowadza zmianę tłumaczenia "wyciąg głosu", który występował również pod nazwą "głos". Teraz wszystkie tłumaczenia angielskiego słówka "part", które tyczą się partii, czyli głosów partytury, są tłumaczone jako "partia". Wprowadziłem tę poprawkę, gdyż "wyciąg" może wprowadzać w błąd, gdyż termin ten jest stosowany w muzyce w kompletnie innym kontekście. Natomiast termin "głos" występuje już w programie i dotyczy on głosów na pojedynczej pięciolinii.

Pozdrawiam,
Gootector

In reply to by Gootector

W Menedżerze zasobów jest dostępna aktualizacja polskiego tłumaczenia dla MuseScore'a 2.1. Poprawka wprowadza zmiany w stylach ogólnych (Style -> Ogólne...) w tłumaczeniach opcji w zakładkach:
- Strona
- Nagłówki, stopki i numery
- Symbole i diagramy akordów
Jest to ostatnia poprawka polskiego tłumaczenia dla MuseScore'a w wersji 2.1.

Pozdrawiam,
Gootector

In reply to by Gootector

Miało już nie być poprawek, ale wychwyciłem jeszcze kilka błędów.
W Menedżerze zasobów jest dostępna aktualizacja polskiego tłumaczenia dla MuseScore'a 2.1. Poprawka wprowadza pewne ujednolicenie w tłumaczeniu angielskiego słówka "beat", które teraz jest tłumaczone w niektórych ciągach jako "miara". Uaktualnienie wprowadza jeszcze dwie poprawki dla skrótów: "Pogrubiona" oraz "Wyjdź".
Może pojawić się jeszcze jedna poprawka, ale nie musi.

Pozdrawiam,
Gootector

In reply to by Gootector

W Menedżerze zasobów jest dostępna aktualizacja polskiego tłumaczenia dla MuseScore'a 2.1. Poprawka wprowadza ujednolicenie w jednym z komunikatów, gdzie angielskie słówko "website" jest teraz tłumaczone jako "strona internetowa".
Uaktualnienie wprowadza również tzw. "kategoryzację" w nazwach funkcji programu, tzn. został zmieniony szyk (składnia) na rzeczownik-przymiotnik, co jest zgodne z zasadami języka polskiego w przypadku nazw niektórych funkcji czy też opcji. W języku angielskim przymiotnik występuje zawsze przed rzeczownikiem. W języku polskim jest z tym różnie.

Pozdrawiam,
Gootector

In reply to by Gootector

W Menedżerze zasobów jest dostępna aktualizacja polskiego tłumaczenia dla MuseScore'a 2.1. Poprawka dotyczy tłumaczenia ciągu "Zestaw znaków używany przy importowaniu plików binarnych".

Tak duża liczba poprawek jest spowodowana tym, że przystosowuję tłumaczenie nie tylko do przyszłej wersji 2.2, ale również do następcy wszystkich wersji z serii 2., czyli 3.0 i kolejnych. Obie wersje tłumaczeń nie są ze sobą w pełni kompatybilne, dlatego poprawki są wprowadzane stopniowo. Mam też za cel, aby nie modyfikować tłumaczenia po wydaniu wersji 2.2, ale wraz z każdym następnym wydaniem dodawać tylko nowe tłumaczenia. Jest to zadanie dość trudne, gdyż główni deweloperzy często modyfikują istniejące już ciągi, co niekorzystnie wpływa na jakość polskiego tłumaczenia, gdyż po każdej takiej zmianie trzeba ponownie identyfikować taki ciąg w programie. Nie zawsze to, co na pierwszy rzut oka wydaje się oczywiste, jest takie w praktyce. Oczywiście mam też na uwadze fakt, że sporo osób z wyższym wykształceniem (zwłaszcza tyczy się to osób ze stopniem doktora) "wie wszystko najlepiej" odnośnie tłumaczenia programu oraz jak deweloperzy powinni go rozwijać. Dziękuję za Wasze "wsparcie" i "dobre" słowo. Miejcie na uwadze, że deweloperzy lubią KONKRETY, a nie lizusostwo czy hejterstwo, bo one nijak nie rozwijają programu. KONSTRUKTYWNA KRYTYKA, Moi Mili, a nie referaty, które można podsumować jednym, lakonicznym zdaniem. Tutaj nikt nie lubi czytać elaboratów na X stron o znikomej zawartości merytorycznej, bo SZKODA NA TO NASZEGO CZASU.

Informacje o poprawkach są przede wszystkim dla osób, które tworzą podręczniki/instrukcje/itp. dla programu, aby ułatwić im pracę.

Dziękuję za uwagę i pozdrawiam,
Gootector

In reply to by Gootector

W Menedżerze zasobów jest dostępna aktualizacja polskiego tłumaczenia dla MuseScore'a 2.1. Poprawka wprowadza następujące zmiany:
We "Właściwościach..." w zakładce "Wprowadzanie nut" jest teraz "Postęp przy opadaniu?". W zakładce importowanie są dwie poprawki: "Zestaw znaków przy importowaniu pliku Guitar Pro" i "Zestaw znaków przy importowaniu pliku Overture'a".
W menu "Otwórz..." nazwy programów są odmienione:
- Pliki danych Muse'a
- Pliki Capelli
- Pliki Overture'a\Score Writera
- Pliki Bagpipe Music Writera
- Pliki Guitar Pro - tutaj dodałem wyraz "Pliki" (Files), którego nie zawiera oryginalny ciąg
Ponadto nazwy innych programów też są już odmieniane, jeśli występują w tłumaczeniu.
Poprawka zawiera jeszcze kilka zmian dla innych ciągów, które nawiązują do wspomnianych poprawek, a których nie potrafią zidentyfikować w programie. Prawdopodobnie są to tzw. "ślepe/puste" ciągi, które nie są przyporządkowane do żadnej funkcji występującej w programie.
Jest to prawdopodobnie ostatnia poprawka tłumaczenia.
Wszystkie zmiany, o których pisałem w tym temacie, pojawią się w wersji 2.2 i następnych.
Niniejszym oznajmiam, że tłumaczenie osiągnęło status, nazwą go - PLATYNOWY. Oczywiście dalej można zgłaszać błędy/uwagi/sugestie/pomysły, bo podkreślam raz jeszcze, że nie jestem osobą nieomylną i wszechwiedzącą. Mogłem coś pomylić, przeoczyć lub po prostu brak mi wiedzy, aby móc najlepiej oddać sens danego tłumaczenia.

Pozdrawiam,
Gootector

In reply to by Gootector

W Menedżerze zasobów jest dostępna aktualizacja polskiego tłumaczenia dla MuseScore'a 2.1. Poprawka wprowadza następujące zmiany:
W menu Style -> Ogólne..., jedna z zakładek nazywa się teraz: "Nagłówki, stopki i numery taktów". Wcześniej było bez "taktów", co doprecyzowało, czego te numery dotyczą. Najlepiej byłoby "Numeracja taktów", ale niestety - taka nazwa nie zmieści się. Tłumaczenie to zawsze pewien kompromis.
W "Konfiguratorze palety" i we "Właściwościach oznaczenia metrycznego" jedna z zakładek nazywa się teraz "Grupowanie nut", co bardziej oddaje charakter tejże funkcji, czy jak kto woli - opcji.

To już pewnikiem ostatnia poprawka. Jeśli coś będzie do poprawki, to pojawi się wraz z premierą wersji 2.2.

Pozdrawiam,
Gootector

In reply to by Gootector

W Menedżerze zasobów jest dostępna aktualizacja polskiego tłumaczenia dla MuseScore'a 2.1. Poprawka wprowadza zmiany w menu Plik -> Otwórz...:
1. Pliki MuseData
W tym przypadku sądziłem, że rozchodzi się o pliki programu MusE, z którego MuseScore się wywodzi. Angielska nazwa tego ciągu to "Muse Data Files". Spacja jest zbędna i myląca, gdyż MuseScore potrafi importować pliki z http://www.musedata.org/ - kolekcji/bazy partytur MuseData.
2. Pliki Band-in-a-Box
http://www.pgmusic.com/ - na tej stroni można znaleźć więcej informacji; wcześniejsze tłumaczenie to "Pliki BB".
Te dwie rzeczy to tylko ciekawostki, które zainteresują być może promil Użytkowników MuseScore'a. Dla mnie najbardziej pożądana jest możliwość importowania/eksportowania i pełne wsparcie dla dwóch formatów: MusicXML i MIDI, gdyż z nich korzystają niemalże wszystkie komercyjne aplikacje. Zresztą - Capella i Overture (podobnie jak wszystkie inne popularne edytory nutowe) bez problemu importują/eksportują pliki MusicXML i MIDI, więc sami zapewne wyciągniecie wnioski, po co te funkcje zostały wprowadzone do programu :D

Pozdrawiam,
Gootector

In reply to by Gootector

W Menedżerze zasobów jest dostępna aktualizacja polskiego tłumaczenia dla MuseScore'a 2.1. Poprawka wprowadza zmiany w ciągach zawierających termin "kierunek". Teraz opcja "Zmień kierunek" nazywa się "Odwróć kierunek" (Skrót X), analogicznie do "Odwróć główkę nuty" (Skrót Shift+X).
Zmianie uległo również kilka tłumaczeń w Kontrolerze obiektów:
- Kierunek artykulacji/ozdobnika,
- Kierunek belki,
- Kierunek grupy niemiarowej,
oraz:
- Kierunek ambitusu (który nie podlega edycji za pomocą funkcji "Odwróć kierunek").

Pozdrawiam,
Gootector

In reply to by Gootector

W Menedżerze zasobów jest dostępna aktualizacja polskiego tłumaczenia dla MuseScore'a 2.1. Poprawka wprowadza zmiany w ciągach zawierających terminy "odstęp" i "użytkownik" na "relatywny/a" oraz "absolutny/a". Pomysł zaczerpnąłem z czeskiego tłumaczenia.
Zmianie uległy również opcje "w górę" i "w dół" na krótsze "góra" oraz "dół".
Występują one w Kontrolerze obiektów w:
- Kierunek łuku/ligatury,
- Kierunek artykulacji/ozdobnika,
- Kierunek belki,
- Kierunek grupy niemiarowej.

Pozostaje jeszcze jedna nazwa do poprawki (lub nie). Jest to termin "Słowa". W tłumaczeniu czeskim jest (na język polski) "Tekst piosenki". W rosyjskim występuje jako "Tekst wokalny". "Tekst piosenki" jest absolutnie zbyt wąskim pojęciem. "Tekst wokalny" brzmi już lepiej. Inna nazwa brana przeze mnie pod uwagę to "Libretto". Termin ten też jest zbyt wąski, gdyż można go poprawnie stosować tylko w odniesieniu do utworów sceniczno-muzycznych, tzn. "operowych". Podręcznik MuseScore'a w języku rosyjskim tak właśnie definiuje ten termin. Moim zdaniem nie do końca poprawnie. Najbardziej pasująca nazwa to "Tekst wokalu". Pasuje ona do innych z listy, jak "Tekst systemu" czy "Tekst pięciolinii", tzn. pod względem odmiany przez ten sam przypadek. Pozostaje jeszcze, wprowadzając powyższą poprawkę w życie, "Autor słów", który z jednej strony jest najbardziej poprawnym tłumaczeniem, z drugiej zaś, po zmianie terminu "Słowa" bardziej pasowałby "Autor tekstu".

Pozdrawiam,
Gootector

--

Najnowsze tłumaczenie: 1 lutego, godz. 06:50, rozmiar 500.91 KB

In reply to by Gootector

W Menedżerze zasobów jest dostępna aktualizacja polskiego tłumaczenia dla MuseScore'a 2.1. Poprawka usuwa "dziwne spacje" w niektórych ciągach, które pojawiły się po ostatnich zmianach, jakie zaszły w serwisie Transifex. Zmianie uległy przede wszystkich ciągi modyfikowane w ostatnich miesiącach, tzn. "dziwne spacje" zostały zastąpione "tradycyjnymi". Co do zastosowania tychże spacji, to poza faktem, że są całkowicie zbędne i utrudniają tłumaczenie, to absolutnie nie modyfikują one tłumaczeń w programie pod względem wizualnym. Prawdopodobnie mogą to być tzw. twarde spacje. Nie widzę tylko sensu ich stosowania i dodawania "na siłę" przez Transifeksa w zdaje się losowy sposób.

Pozdrawiam,
Gootector

--

Najnowsze tłumaczenie: data: 5. lutego, godz. 08:00; rozmiar: 500.91 KB.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.