Pytanie

• Apr 6, 2018 - 21:32

Jak zmniejszyć liczbę taktów w danej linijce?


Comments

Gdy takty są zaznaczone, trzeba skorzystać z menu: Edytuj -> Takt -> Usuń zaznaczone takty (lub skrótu Ctrl+Delete).

Pozdrawiam,
Gootector

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.