Aktualizacja tłumaczenia dla wersji 3.0.0

• Dec 27, 2018 - 22:20

W Menedżerze zasobów (menu Pomoc -> Menedżer zasobów...) w zakładce Języki dostępna jest aktualizacja polskiego tłumaczenia dla MuseScore'a 3.0.0.
Poprawka wprowadza dwie zmiany:
- nazwa okna menu ze Styl (Format -> Style...) na Style
- nazwa fraz tekst tempa na tekst oznaczenia tempa
Rozmiar paczki wynosi 592.45 kB. Można ją pobrać od dzisiaj (27 grudnia) od godz. 23:10. Poprawka zadziała tradycyjnie po ponownym uruchomieniu MuseScore'a.

Pozdrawiam,
Gootector


Comments

W Menedżerze zasobów dostępna jest aktualizacja polskiego tłumaczenia dla MuseScore'a 3.0.0.
Poprawka wprowadza dwie zmiany:
- nazwa fraz tekst tempa na tekst oznaczenia tempa - dwie poprawki
- nazwa Klucz zmiany na Zmiany kluczy w panelu importu plików MIDI
Rozmiar paczki wynosi 592.45 kB. Można ją pobrać od dzisiaj (28 grudnia) od godz. 4:50. Poprawka zadziała tradycyjnie po ponownym uruchomieniu MuseScore'a.

Pozdrawiam,
Gootector

In reply to by Gootector

W Menedżerze zasobów dostępna jest aktualizacja polskiego tłumaczenia dla MuseScore'a 3.0.0.
Poprawka wprowadza dwie zmiany:
- nazwa Pisownia nuty na Pisownia nut w menu Format -> Style..., zakładka Symbole akordów
- nowa fraza Kolor ścieżki:, lokalizacja w Mikserze, ciąg przygotowany dla nowej wersji programu
Rozmiar paczki wynosi 592.53 kB. Można ją pobrać od dzisiaj (28 grudnia) od godz. 21:30. Poprawka zadziała tradycyjnie po ponownym uruchomieniu MuseScore'a.

Pozdrawiam,
Gootector

In reply to by Gootector

W Menedżerze zasobów dostępna jest aktualizacja polskiego tłumaczenia dla MuseScore'a 3.0.0.
Poprawka wprowadza następujące zmiany:
- niektóre frazy Odstęp są teraz tłumaczone jako Przesunięcie
- nazwa Automatyczne położenie w Kontrolerze obiektów na Autopołożenie (wymagały tego objaśnienia wskazówek i inne; swoją drogą - wszędzie Automatic placement jest nazywane Autoplace...)
- nazwa Zaznaczenie listy na Lista zaznaczenia
- przetłumaczona reszta (24) wskazówek (które i tak w sporej części nie działają...)
Rozmiar paczki wynosi 609.62 kB. Można ją pobrać od dzisiaj (29 grudnia) od godz. 11:00. Poprawka zadziała tradycyjnie po ponownym uruchomieniu MuseScore'a.
Będą następne uaktualnienia tłumaczenia, aż do ukazania się kolejnej wersji programu.

Pozdrawiam,
Gootector

In reply to by Gootector

W Menedżerze zasobów dostępna jest aktualizacja polskiego tłumaczenia dla MuseScore'a 3.0.0.
Poprawka wprowadza następujące zmiany:
- usunięcie dwukropków w dwóch frazach (brak przypisania do konkretnej funkcji w MuseScorze, tzw. pusty ciąg, ale poprawione 😆)
- nazwa frazy Przenieś metawiersz w górę/dół o jeden na Przenieś metawiersz w górę lub w dół o jeden (Oś czasu)
Rozmiar paczki wynosi 609.63 kB. Można ją pobrać od dzisiaj (30 grudnia) od godz. 9:00. Poprawka zadziała tradycyjnie po ponownym uruchomieniu MuseScore'a.
Będą (ale nie muszą) następne uaktualnienia tłumaczenia, aż do ukazania się kolejnej wersji programu.

Pozdrawiam,
Gootector

In reply to by Gootector

W Menedżerze zasobów dostępna jest aktualizacja polskiego tłumaczenia dla MuseScore'a 3.0.0, a właściwie dla wersji 3.0.1, która została już oficjalnie zapowiedziana. Można pobrać, ale kto pobrał poprzednią, nie musi tego robić.
Rozmiar paczki wynosi 610.35 kB, a dostępna jest od dzisiaj (5 stycznia) od godz. 23:20. Poprawka tym razem nie zadziała tradycyjnie po ponownym uruchomieniu MuseScore'a 😆, gdyż dotyczy elementów interfejsu, które pojawią się dopiero w MuseScorze 3.0.1.

Pozdrawiam,
Gootector

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.