Repetycjie

• Jan 28, 2019 - 10:03

Jak zaznaczyłem dany fragment utworu początkiem Repetycji oraz końcem i puściłem go, to fragment nie chce się powtarzać. . .


Comments

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.