Czy można edytować diagramy akordów?

• Feb 3, 2019 - 11:11

Chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwość, edycji, dodawania nowych diagramów akordów gitarowych? Czy można stosować tylko te, które są dostępne w "Palecie"?


Comments

Mogą być edytowane. W wersji 3 naciśnij klawisz F8, aby wyświetlić diagram, w wersji 2 kliknij prawym przyciskiem diagram i wybierz właściwości diagramu.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.