powiekszanie

• Feb 9, 2019 - 09:28

jak przybliżyc/powiększyć partytury ?! tak by dokładniej widzieć nuty


Comments

Tak, jak w większości programów:
1. Narzędzie Powiększenie na pasku narzędzi
2. Kręcenie kółkiem myszy z naciśniętym Ctrl
i jeszcze:
3. Ctrl + klawisz + na klawiaturze numerycznej

PS
To jest zakładka „Dokumentacja po polsku”.
Pytania zadajemy w zakładce „Pytania i uwagi ogólne”

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.