Zmiana rozmiaru numeru volty

• Apr 28, 2019 - 20:44

Chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób zmienić rozmiar numeru volty? Często zdarza mi się przepisywać nuty orkiestrowe, które potem wkładam do przemarszowych teczek A5 i wówczas trzeba zmieścić cały utwór na kartce o rozmiarach 16 cm na 13 cm. Metodą prób i błędów poznajdowałem już jak zmniejszać i zwężać takty ale na razie do pełnego sukcesu :) brakuje mi umiejętności zmniejszania numerów w voltach ewentualnie przeciągania volt bliżej pięciolinii nad którą się znajdują. Bo teraz nachodzą mi one na zapis w taktach powyżej.

Attachment Size
Flott_voran - bass Bb.pdf 29.91 KB

Comments

Wybierz Volty w Inspektorze (F8) dla rozmiaru czcionki, który można zmienić. Jeśli nadal musisz, możesz usunąć czek z automatycznego umieszczania i możesz przenieść wolty.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.