nuty w nawiasach

• Dec 1, 2021 - 16:21

Każdą nutę mam w nawiasie. Jak się usunąć wszystkie nawiasy? Napisałam cały aranż, potem chciałam zrobić partie i pojawiły się. Proszę o pomoc


Comments

Nawiasy można zaznaczać i kasować.
Można zaznaczyć wszystkie nawiasy: klikamy prawym przyciskiem myszy w dowolny nawias i wybieramy Zaznacz => Wszystkie podobne elementy i wtedy Delete.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.