Legato

Updated 12 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Legato.

Legato este o linie curbă, plasată sub sau deasupra a două sau mai multe note, pentru a semnala faptul că notele respective se interpretează cu un sunet continuu (fără pauză). Dacă doriți să uniți două note care au aceeași înălțime, folosiți Legătura .

Instrucțiuni de utilizare

 1. Dezactivați modul Introducerea notelor și selectați prima notă din viitorul legato, cu un click stînga:
  Selectarea primei note
 2. apoi creați legato-ul, apăsînd tasta S :
  legato la nota alăturată
 3. Cu combinația de taste Shift+Right puteți prelungi legato-ul către nota următoare (spre dreapta):
  Legato de trei note
 4. Dacă apăsați tasta X obțineți alternarea curburii semnului grafic de legato:
  plasarea semnului de legato deasupra notelor
 5. Tasta Escape produce ieșirea din modul editare a legato-ului Slur Edit mode:
  Legato după ieșirea din modul editare

Ansele pentru modificarea simbolului grafic (care pot fi observate în imaginile de la pașii anterior) pot fi utilizate cu ajutorul mausului. Ansele de la extremități ajustează începutul și sfîrșitul legato-ului, iar cele din interior modifică forma semnului grafic.

Un legato poate să se întindă chiar și pe mai multe portative sau mai multe pagini. Începutul și sfîrșitul legato-ului sînt legate de o notă sau o pauză. Dacă elementele de la capetele legato-ului sînt deplasate, semnul legato se deplasează și el, modificîndu-și forma în mod corespunzător.

Nota: Modificarea poziției capetelor legato-ului nu se poate face cu ajutorul mausului, ci doar cu combinații de taste: Shift + săgeată stînga sau dreapta.

Linia punctată

Legato-urile punctate se folosesc uneori, acolo unde prezența unui legato variază funcție de stanțele interpretării. Faceți click dreapta de legato și selectați opțiunea: Slur Properties.... Din dialogul de proprietăți a legato-urilor puteți alege dacă doriți un semn de legato solid sau unul punctat.

Puteți studia și capitolele: Legătura , Modul editare .