Repetiția

Updated 1 year ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Repetiția.

Începutul și sfîrșitul porțiunilor care se repetă simplu ("repetiție simplă") se pot defini cu ajutorul barelor corespunzătoare (vedeți capitolul Bara ). Pentru indicații privind modul de utilizare a măsurilor finale care se execută diferit funcție de numărul repetiției, consultați capitolul Volta .

Redarea

Pentru a putea asculta execuția porțiunilor marcate cu repetiție, treuie ca în prealabil să activați opțiunea de readare a repetițiilor, apăsînd butonul "Play Repeats" play-repeats.png de pe bara cu instrumente de sub meniu. Dezactivarea acestui mod se face prin apăsarea încă o dată a butonului respectiv.

În ultima măsură a porțiunii care se repetă se poate stabili un parametru care indică numărul de repetiții (de cîte ori se repetă porțiunea respectivă). Consultați și capitolul Operații cu măsuri .

Texte

Instrumentele pentru plasarea unor inscripții de tip text, cum ar fi "D.C. al Fine" sau "D.S. al Coda" se găsesc pe paleta de simboluri pentru repetiții (vedeți și capitolul Paleta cu simboluri .

Paleta cu simboluri pentru repetiție conține elementele grafice necesare pentru repetiție, segno și coda. Conține, de asemenea, textele 'D.S.', 'D.C.', și 'Fine'