Vrátiť na nastavenia z výroby

Updated 1 year ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Vrátiť na nastavenia z výroby.

Najnovšie verzie MuseScore ponúkajú možnosť vrátiť na štandardne vstavané predvoľby alebo „nastavenia z výroby“. Je to užitočné, keď sú vaše nastavenia pokazené. Nie je to bežné, a tak je najlepšie najprv sa spýtať na diskusnom fóre, pretože môže existovať spôsob, ako vyriešiť váš problém bez toho, aby sa muselo všetko prestavovať.

Upozornenie: vrátenie na „nastavenia z výroby“ odstráni všetky zmeny, ktoré ste urobili v predvoľbách na paletách alebo v nastaveniach okien.

Pokyny pre Windows

 1. Ak máte MuseScore otvorený, potom ho treba najprv zatvoriť (SúborSkončiť)
 2. Stlačte kláves Windows+R,aby sa otvorilo okno Spustiť. (Kláves Windows je ten s logom spoločnosti Microsoft Windows.)
 3. Kliknite na Prehľadávať...
 4. Hľadajte súbor mscore.exe na svojom počítači. Jeho umiestenie sa môže líšiť v závislosti od spôsobu inštalácie, ale asi je to niečo podobné ako Môj počítač > Lokálny disk > Program Files > MuseScore > bin > mscore.exe
 5. Kliknite na Otvoriť, a opustíte okno prehľadávania a vrátite sa na okno Spustiť. V okne Spustiť by sa mal zobraziť takýto (alebo podobný) text: „C:\Program Files\MuseScore\bin\mscore.exe“
 6. Kliknite za úvodzovky, dopíšte medzeru, pomlčku a veľké F: -F
 7. Stlačte OK

Po niekoľkých sekundách by sa mal spustiť MuseScore a všetky nastavenia by sa mali nastaviť na „nastavenia z výroby“.

Pre pokročilých používateľov: súbor s hlavným predvoľbami sa nachádza v priečinku:

 • Windows Vista alebo neskorší: C:\Users\<USERNAME>\AppData\Roaming\MusE\MuseScore.ini
 • Windows XP alebo skorší: C:\Documents and Settings\USERNAME\Application Data\MusE\MuseScore.ini

Ostatné nastavenia (paleta, práca s programom...) sú v priečinku:

 • Windows Vista alebo neskorší: C:\Users\<USERNAME>\AppData\Local\MusE\MuseScore\
 • Windows XP alebo skorší: C:\Documents and Settings\USERNAME\Local Settings\Application Data\MusE\

Instructions for Mac OS X

 1. If you have MuseScore open then you need to quit the application first (FileQuit)
 2. From the Open Applications/Utilities/Terminal and a Terminal session window should appear
 3. Type, (or copy/paste) the following command into your terminal line (include the '/' at the front):

  /Applications/MuseScore.app/Contents/MacOS/mscore -F

This resets all MuseScore preferences to factory settings and immediately launches the MuseScore application. You can now quit Terminal, and continue using MuseScore.

For advanced users, the main preference file is located in ~/.config/muse.org/MuseScore.ini.
The other preferences (palette, session...) are in ~/Library/Application Support/MusE/MuseScore/

Instructions for Linux (please adapt for flavors other than Ubuntu)

 1. If you have MuseScore open then you need to quit the application first (FileQuit)
 2. From the Ubuntu main menu choose ApplicationsAccessoriesTerminal. A Terminal session window should appear
 3. Type, (or just copy/paste) the following command into your terminal line:

  mscore -F

This resets all MuseScore preferences to factory settings and immediately launches the MuseScore application. You can now quit Terminal, and continue using MuseScore.

For advanced users, the main MuseScore preference file is located at ~/.config/MusE/MuseScore.ini
The other preferences (palette, session...) are in ~/.local/share/data/MusE/MuseScore/