Recent content

Typ Nadpis Autor Comments Aktualizované
Handbook Vkladanie nôt Pavol Brezina 0 už 1 year
Handbook Známe obmedzenia v MuseScore 2.0 Pavol Brezina 0 už 1 year
Handbook Rozmiestnenie a formátovanie Pavol Brezina 0 už 1 year
Handbook Dynamické značenie Pavol Brezina 0 už 1 year
Handbook Režim prehrávania Pavol Brezina 0 už 1 year
Handbook Zmeniť a upraviť zvuky Pavol Brezina 0 už 1 year
Handbook Transpozícia Pavol Brezina 0 už 1 year
Handbook Rytmické skupiny nôt Pavol Brezina 0 už 1 year
Handbook Ligatúry Pavol Brezina 0 už 1 year
Handbook Oblúčiky (legato) Pavol Brezina 0 už 1 year
Page Príručka Thomas 36 už 1 year
Handbook Swingový rytmus Pavol Brezina 0 už 1 year
Handbook Extrakcia partov Pavol Brezina 0 už 1 year
Handbook Opakovania a skoky Pavol Brezina 0 už 1 year
Handbook Album Pavol Brezina 0 už 1 year
Book page Vrátiť na nastavenia z výroby kelson_ 0 už 1 year
Handbook Trámce medzi osnovami Pavol Brezina 0 už 1 year
Handbook Zmena výšky tónov bez zmeny rytmu Pavol Brezina 0 už 1 year
Handbook Diagramy hmatníka Pavol Brezina 0 už 1 year
Handbook Zdieľať notové zápisy online Pavol Brezina 0 už 1 year
Handbook Hlavná paleta Pavol Brezina 0 už 1 year
Handbook Taktová čiara Pavol Brezina 0 už 1 year
Handbook Tempo Pavol Brezina 0 už 1 year
Handbook Všeobecný štýl: Takt Pavol Brezina 0 už 1 year
Handbook Kľúče Pavol Brezina 0 už 1 year