Príručka

This translation is outdated, see the English version for a reference: Handbook for MuseScore 2

Táto metodická príručka je pre verziu MuseScore 2.0 a vyššiu.Je spravovaná komunitou MuseScore. Zisti, ako môžeš pomôcť.

Začíname

Táto kapitola vám pomôže s prvou inštaláciou MuseScore a tvorbou nového notového zápisu.

Základy

Predchádzajúca kapitola →"Začíname" vás previedla inštaláciou a vytvorením nového notového zápisu. Kapitola "Základy" vás oboznámi so základnými funkciami MuseScore a popisuje základné spôsoby práce s notovým zápisom.

Notácia

V predchádzajúcej kapitole →"Základy" ste sa dozvedeli spôsob vkladania nôt a prácu s paletou. Kapitola "Notácia" popisuje rôzne spôsoby vytvárania notového zápisu detailnejšie a venuje sa rozšíreným možnostiam notopisu..

Pozri tiež →Pokročilé témy nižšie a →Základy vyššie.

Zvuk a prehrávanie

MuseScore disponuje funkciou "Zvuku a prehrávania" notového zápisu. Nasledujúca kapitola zahŕňa informácie o ovládaní prehrávania a priraďovaní rôznych zvukových vzoriek k jednotlivým hudobným nástrojom.

Text

Predchádzajúca kapitola popisovala text vplývajúci na zmenu tempa, ale MuseScore obsahuje aj iné typy písma: text, akordické značky, dynamické značenie, prstoklad, nadpis, značky sekcií a ďalšie. Všetky typy textov sú dostupné z hlavného menu cez PridaťText.

Pre krátky popisný text používajte text systému alebo notovej osnovy. Rozdiel medzi uvedenými typmi textu je v použití iba pre jednu notovú osnovu, alebo celý systém. Rozdiel bude badateľný pri extrahovaní partov.

Formátovanie

Rozšírené témy

Nové funkcie v MuseScore 2.0

Prehľad nových funkcií nájdete v sekcii Nové v MuseScore 2, MuseScore 2.0 Poznámky k vydaniu a Zmeny v MuseScore 2.0.
Nové funkcie sú popísané v príslušných sekciách dokumentácie (okrem tých, ktoré referujú aktualizáciu z verzie 1.3 na 2.0). Pre užívateľov verzie 1.x je nižšie uvedený stručný zoznam nových funkcií...

Podpora

Táto kapitola popisuje miesta pomoci s programom MuseScore: kde hľadať pomoc, ako klásť otázky na fóre a tipy na hlásenia chýb v programe.

Príloha