Známe problémy s kompatibilitou

Updated 4 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Known incompatibilities

Problém s hardvérovou kompatibilitou

Nasledovné programy spôsobujú problém pri spustení MuseScore:

Problém so softvérovou kompatibilitou

AVG Internet Security blokuje MuseScore

Ak sa pripájate na internet, MuseScore potrebuje mať nastavenú v programe AVG výnimku. K správnemu chodu však MuseScore internetové pripojenie a ak nie je AVG správne nastavený, blokuje jeho činnosť.

Ak si AVG od vás vyžiada, Súhlas na spustenie MuseScore, nastavte hneď aj automatické zapamätanie tohto nastavenia v políčku "Save my answer as a permanent rule and do not ask me next time."

Ak sa AVG nepýta na súhlas,

 1. Otvorte užívateľské prostredie programu AVG (pravým kliknutím na ikonu AVG v pravej spodnej časti obrazovky -> Otvoriť AVG User Interface
 2. Kliknite na Firewall
 3. Kliknite na Advanced Settings
 4. Kliknite na Applications
 5. Nájdite v zozname názov súboru MSCORE.EXE a kliknite naň
 6. Zmeňte status Application Action na Allow for All

Problém s typom písma v Mac OS X

Ak sú niektoré typy písma v systéme MAC OS X poškodené, MuseScore môže zobrazovať noty ako štvorce.
Riešenie problému je nasledovné:

 1. Choďte do menu Applications -> Font Book
 2. Vyberte typ písma a stlačte klávesu +A pre výber všetkých typov
 3. Choďte do menu File -> Validate Fonts
 4. Ak je ktorýkoľvek typ písma označený ako poškodený alebo problematický, označte ho a vymažte
 5. V prípade potreby reštartuje MuseScore

V tomto článku fóra užívateľ popisuje, že našiel typ písma "Adobe Jenson Pro (ajenson)", ktorý spôsobuje propblém aj napriek tomu, že nie je označený ako poškodený. Jeho vymazaním sa vyššie uvedený problém vyrieši.

Problém s typom písma v Linux

Ak je písmo užívateľského prostredia Linux nastavené na tučné, MuseScore nebude zobrazovať noty správne.
Riešenie problému je nasledovné (užívatelia gnome 2.*/MATE):

 1. Po pravom kliknutí na pracovnú plochu vyberte menu Change Desktop background
 2. Kliknite na záložku Fonts
 3. Nastavte Regular style ako typ písma pre aplikácie
 4. V prípade potreby reštartuje MuseScore

Pre užívateľov GNOME 3/SHELL:

 1. Otvorte nastavenia "Advanced Settings"
 2. V zozname kliknite na možnosť Fonts
 3. Nastavte preddefinovaný typ písma na nie tučné
 4. V prípade potreby reštartuje MuseScore

Problém prázdneho dialógového okna Uložiť ako v Linux

Niektorí užívatelia hlásili problém s prázdnym dialógovým oknom Uložiť ako vo verzii Debian 6.0 a Lubuntu 10.10.
Riešenie problému je nasledovné:

 1. Do terminálu vpíšte nasledovné:

  which mscore
  
 2. Príkazový riadok odpovie cestou k mscore. Upravte príkaz v textovom editore a na začiatok pridajte nasledovný príkaz:

  export QT_NO_GLIB=1
  

Spustite MuseScore a problém by mal byť odstránený.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.