Pomoc pri aktualizácii prekladov

Updated 4 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Helping to improve translations

Ak máte záujem, možete pomôct s prekladom programu MuseScore a jeho dokumentácie do svojho jazyka. Popis nájdete v sekcii Vývoj / Preklad.

Preklad programu

  1. Na fóre aktualizácií prekladov si vyžiadajte povolenie na prekladanie
  2. Pripojte sa ku komunite Transifex/MuseScore http://translate.musescore.org a pokračujte na stránke https://www.transifex.com/projects/p/musescore
  3. Vyberte jazyk a sekciu, ktorú chcete preložiť (musescore alebo instruments)
  4. Kliknite na tlačidlo "preložiť"
  5. Vyhľadajte "výrazy" (významy), ktoré chcete preložiť("už preložené výrazy" môžete filtrovať)

Technické vysvetlenie prekladu: Neustále prekladanie programu MuseScore 2.0

Preklad webovej stránky a metodickej príručky

Pozri Inštrukcie k prekladaniu

Pozri tiež

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.