Návrat k pôvodným nastaveniam

Updated 4 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Revert to factory settings

Aktuálne verzie MuseScore majú možnosť vrátiť všetky nastavenia programu do "prednastavených hodnôt". Táto operácia je vhodná v prípade, že sú nastavenia programu chybné. Obnovenie prednastavených hodnôt nie je bežnou operáciou, preto skúste najskôr konzltovať problém prostredníctvom fóra MuseScore. Možno existuje jeho riešenie aj bez nutnosti vynulovania všetkých nastavení programu.

Upozornenie: Návrat k "prednastaveným hodnotám" odstráni akékoľvek zmeny v nastaveniach programu, paletách, alebo nastaveniach zobrazenia okien.

Postup pre platformu Windows

 1. Ak je MuseScore otvorený, musíte ho najskôr zavrieť (SúborSkončiť)
 2. Otvorte dialógové okno funkcie Spustiť pomocou klávesovej skratky klávesa Windows+R (klávesa windows je označená logom Microsoft Windows). Môžete použiť aj menu Štart.
 3. Kliknite na tlačidlo Prechádzať...
 4. Vyhľadajte súbor MuseScore.exe. Umiestnenie závisí od nastavenia pri inštalácii programu, ale pravdepodobné umiestnenie bude vyzerať nasledovne Môj počítač → Lokálny disk → Programy (alebo Programy (x86)) → MuseScore 2 → bin → MuseScore.exe
 5. Kliknite na tlačidlo Otvoriť V dialógovom okne Spustiť sa zobrazí nasledovný (alebo podobný) text:

  "C:\Program Files\MuseScore 2\bin\MuseScore.exe"
  

  V 64-bitovej verzii Windows:

  "C:\Program Files (x86)\MuseScore 2\bin\MuseScore.exe"
  
 6. Kliknite za znak úvodzoviek a vložte medzeru, pomlčku a veľké F: -F

 7. Stlačte tlačidlo OK

Po niekoľkých sekundách sa MuseScore spustí s "prednastavenými hodnotami".

Pre pokročilých užívateľov - súbor zoznamu nastavení sa nachádza v uvedenom umiestnení:

 • Windows Vista alebo vyššia verzia: C:\Users\<USERNAME>\AppData\Roaming\MuseScore\MuseScore2.ini
 • Windows XP alebo nižšia verzia: C:\Documents and Settings\USERNAME\Application Data\MuseScore\MuseScore2.ini

Ďalšie nastavenia (palety, projekty...) sa nachádzajú v týchto umiestneniach:

 • Windows Vista alebo vyššia verzia C:\Users\<USERNAME>\AppData\Local\MuseScore\MuseScore2\
 • Windows XP alebo nižšia verzia: C:\Documents and Settings\USERNAME\Local Settings\Application Data\MuseScore\MuseScore2\

Postup pre platformu Mac OS X

 1. Ak je MuseScore otvorený, musíte ho najskôr zavrieť (SúborSkončiť)
 2. Otvorte Terminál (v Applications/Utilities, alebo cez Spotlight search) a zobrazí sa okno projektu
 3. Zadajte do terminálu (alebo skopírujte/vložte) nasledujúci príkaz (vrátane znaku '/' na začiatku):

  /Applications/MuseScore\ 2.app/Contents/MacOS/mscore -F
  

Príkaz vynuluje všetky nastavenia MuseScore na preddefinované hodnoty a okamžite spustí program MuseScore. Okno Terminálu nemôžete opustiť bez zatvorenia programu MuseScore. Zatvorte najskôr MuseScore, následne Terminál a otvorte MuseScore štandardným spôsobom.

Pre pokročilých užívateľov - súbor zoznamu nastavení sa nachádza v uvedenom umiestnení: ~/Library/Preferences/org.musescore.MuseScore2.plist.

Ďalšie nastavenia (palety, projekty...) sa nachádzajú v umiestnení ~/Library/Application\ Support/MuseScore/MuseScore2/

Postup pre platformu Linux (pre verzie Ubuntu)

 1. Ak je MuseScore otvorený, musíte ho najskôr zavrieť (SúborSkončiť)
 2. Z hlavného menu Ubuntu vyberte ApplicationsAccessoriesTerminal. Zjaví sa okno projektu Terminál
 3. Zadajte do terminálu (alebo skopírujte/vložte) nasledujúci príkaz:

  mscore -F
  

Príkaz vynuluje všetky nastavenia MuseScore na preddefinované hodnoty a okamžite spustí program MuseScore. Terz môžete opustiť okno terminálu a pokračovať v používaní MuseScore.

Pre pokročilých užívateľov - súbor zoznamu nastavení sa nachádza v uvedenom umiestnení ~/.config/MuseScore/MuseScore2.ini. Ďalšie nastavenia (palety, projekty...) sa nachádzajú v umiestnení ~/.local/share/data/MuseScore/MuseScore2/

Pozri tiež

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.