Ako žiadať o podporu alebo nahlasovať chyby v programe

Updated 4 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Bug reports and Feature requests

  Skôr než požiadate na fóre o podporu:

  V prípade, že použijete službu sledovania chýb (pre uverejnené hlásenia), alebo fórum (pre podnety a diskusiu), doržiavajte nasledovné:

  • Pokúste sa zopakovať problém v beta verzii programu. Môžete si tiež prezrieť staršiu a novšiu históriu zmien a zistiť, či bol daný problém v minulosti vyriešený.
  • Ak je to možné, uveďte pri nahlasovaní chyby nasledujúce informácie a uvádzajte v jednej správe iba jediný problém:

   • Verzia/revízia MuseScore, ktorú momentálne používate (napr. verzia 2.0, revízia 2902cf6). Informácie nájdete v menu PomocO programe... (Mac: MuseScoreO MuseScore...).
   • Typ operačného systému počítača (napr. Windows XP SP3, Mac OS 10.7.5 alebo Ubuntu 10.10)
   • Ak nahlasujete chybu programu, popíšte detailne postup, ktorý problém spôsobuje (kde kliknete, ktoré klávesy používate, čo vidíte na obrazovke a podobne).
    Ak neviete problém zopakovať, je zbytočné chybu hlásiť, pretože ani vývojári nebudú schopní problém zopakovať a vyriešiť. Pamätajte, že cieľom hlásenia chýb nie je iba poukázať na problém, ale aj ich reprodukovať.
   • Nezabudnite k hláseniu pripojiť aj notový zápis, v ktorom sa chyba vyskytuje— použite možnosť "Prílohy" v spodnej časti strany nad tlačidlami Uložiť a Prehľad.

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.