News

Bol vydaný MuseScore 1.2

už 6 years

Sme pyšní, že môžeme predstaviť MuseScore 1.2, naše najlepšie a najstabilnejšie aktuálne vydanie. Za posledných 8 mesiacov bol MuseScore 1.1 stiahnutý skoro miliónkrát vo viac ako 200 krajinách! Je to veľké svedectvo o tom, ako spriaznený open source softvérový projekt, ktorému sa venuje skupina zanietených hudobníkov a programátorov ovplyvňuje životy hudobníkov na celom svete.

MuseScore 1.2 screenshot

Stiahnuť

...Read more

Reklama na MuseScore

už 7 years

MuseScore je slobodný softvér na hudobnú notáciu typu WYSIWYG (What You See Is What You Get = čo vidíte, to získate) určený pre viac operačných systémov, ktorý ponúka efektívnu alternatívu ku komerčným programom ako Sibelius, Finale či Capella.
Môžete si vytlačiť pekný notový zápis alebo si ho uložiť ako súbor PDF...

Read more

MuseScore 1.1 is available for download

• už 7 years

What’s new

The main focus for version 1.1 has been on making MuseScore even more stable and reliable. More than 60 bugs have fixed. But if this isn’t enough to entice you to upgrade to MuseScore 1.1, then you might want to check out two fantastic new features. First, MuseScore has been greatly improved for making jazz lead sheets. Second, MuseScore is now connected with the community. It brings you the latest news, tips and tricks, and also sheet

Read more