Bol vydaný MuseScore 1.2

mar 24, 2012 - 17:26

Sme pyšní, že môžeme predstaviť MuseScore 1.2, naše najlepšie a najstabilnejšie aktuálne vydanie. Za posledných 8 mesiacov bol MuseScore 1.1 stiahnutý skoro miliónkrát vo viac ako 200 krajinách! Je to veľké svedectvo o tom, ako spriaznený open source softvérový projekt, ktorému sa venuje skupina zanietených hudobníkov a programátorov ovplyvňuje životy hudobníkov na celom svete.

MuseScore 1.2 screenshot

Stiahnuť MuseScore 1.2

Čo je nové

MuseScore 1.2 opravil asi 100 chýb, najmä pri nahrávaní a exporte MusicXML, notácii, v používateľskom rozhraní, v prehrávaní, štýlochhlasoch. S veľmi vylepšenou podporou MusicXML teraz môžete spoľahlivo nahrávať svoje kolekcie notových zápisov z programu Sibelius alebo Finale do programu MuseScore.

Veľké úsilie sme opäť venovali prekladu MuseScore 1.2. Písmo MuseJazz font bolo podstatne rozšírené, aby podporovalo špeciálne znaky. Máme nové preklady do estónčiny i bieloruštiny a aktualizácie ďalších 43 prekladov.

Rozlúčili sme sa aj s Musorgského Obrazom výstavy, ktorý nám ako vzorový notový zápis MuseScore dobre slúžil veľa rokov. Cennú náhradu sme našli v skladbe Marca Sabatellu Reunion, ktorá bola skomponovaná špeciálne pre MuseScore.

Napokon, MuseScore Connect – ktorý bol uvedený introduced s verziou 1.1 – bol úplne prerobený. Spoločné notové zápisy komunity teraz môžete vyhľadávať na musescore.com, ako aj vo svojich vlastných kolekciách a otvoriť notové zápisy priamo v  MuseScore. Ale to je iba začiatok. Odteraz sa MuseScore Connect bude vylepšovať nezávisle od vydaní MuseScore.

Viac o verzii 1.2 si môžete prečítať v poznámkach o vydaní.

Cesta k MuseScore 2.0

Verzia 1.2 bola posledným vydaním v sérii 1.x. Odo dnes úplne prenášame svoju pozornosť na MuseScore 2.0 a ak nazriete do cestnej mapy, pochopíte, že toto vydanie bude niečo veľké! Na to, aby sa toto vydanie uchytilo, bude MuseScore a tím jeho programátorov potrebovať vašu pomoc.

Keďže sa komunita tých, čo prispievajú kódom rozrastá, chceme lepší spôsob spolupráce pre vývojárov. Robíme rovnaký rok ako mnoho iných open source projektov v posledných rokoch, a to presun depozitára s kódom MuseScore zo SVN do GITu. Takže ak sa podieľate na vytváraní MuseScore, prispievate záplatami alebo začleňujete kód, ubezpečte sa, že ste si dobre prečítali Nicolasov príspevok o presune do GITu.

Ak nie ste na programovanie, ale aj tak by ste radi otestovali najnovšie funkcie, správnym miestom, kde treba začať, je cestná mapa. Najdôležitejšie nové funkcie, ako pripojené hlasy, tablatúra, diagramy, figurovaný bas, posunuté zobrazenie, režim manipulácie s výškou tónu, vlastné palety, štvrťtónové pomlčky, pružnejšie označenia taktov a lepšie štýly textu budú potrebovať dôkladné otestovanie. Vaše ohlasy privítame v diskusnom fóre o Ukážkach technológií. Presné správy o chybách môžete posielať priamo do programu na sledovanie chýb.

Paralelne s testovaním funkcií budú podporu potrebovať dve ďalšie iniciatívy: zautomatizované testovanie regresie a príručka k verzii 2.0. Viac informácii bude o tom uverejnených hneď ako bude dokončený presun do GITu.

Sledujte a podporujte nás

Majte prehľad o všetkých novinkách MuseScore cez Facebook, Twitter, alebo bulletin. Ak by ste chceli podporiť MuseScore finančne, stále nám môžete poslať príspevok, aby sme mohli zväčšiť server, ktorý prevádzkuje stránku musescore.org site, tak, ako rastie komunita okolo MuseScore. Ale predovšetkým, MuseScore môžete najviac pomôcť tak, že ho budete propagovať a používať spoločne s priateľmi a rodinou!

Teraz oslavuje toto vydanie a vypočujme si demo skladbu z nového MuseScore.