Nastavenie jazyka a aktualizácia prekladu

Updated 6 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Nastavenie jazyka a aktualizácia prekladu.

  MuseScore bude nainštalovaný vo vašom "Systémovom" jazyku (jazyk využívaný vo väčšine programov je závislý na nastaveniach lokality a príslušného jazyka v operačnom systéme a vašom konte).

  Zmena jazyka

  1. Choďte do menu UpraviťNastavenia... (Mac: MuseScoreNastavenia...)
  2. V záložke Všeobecné je sekcia Jazyk:

   Dialog: Edit / Preferences / General

  Na tomto mieste môžete jazyk zmeniť alebo ho aktualizovať cez tlačidlo Aktualizovať preklady. Po otvorení nového okna sa ako prvý zobrazí váš nastavený jazyk - pozri nižšie.

  Po vykonaní zmien si program MuseScore vyžiada reštart a až po tomto kroku budú zmeny jazyka viditeľné.

  Aktualizácia prekladu

  Ako bolo vyššie uvedené, jazyk môžete aktualizovať prostredníctvom menu Nastavenia, ale existuje aj iná metóda:

  1. Choďte do menu PomocSprávca zdrojov
  2. Kliknite na tlačidlo Aktualizovať

   Dialog: Help / Resource Manager

  Po vykonaní zmien bude potrebné reštartovať program MuseScore.

  Pozri tiež

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.