Inštalovať v Chromebook

Updated 6 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Install on Chromebook

MuseScore nepracuje v systéme Chrome OS, no existuje niekoľko riešení pre jeho spustenie.

  1. Via Crouton: Rieši inštaláciu systému príbuzného Linuxu, ktorý pobeží paralelne s Chrome OS a následnemôže byť MuseScore nainštalovaný v Linuxe.
  2. Via software-on-demand service such as Rollapp: Prostredníctvom tejto stránky môžete spustiť MuseScore v prehliadači. Ukladanie bude možné iba prostredníctvom konta MuseScore cez menu Súbor > Uložiť online ...

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.