Inštalácia

Updated 4 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Installation

MuseScore pracuje na rôznych operačných systémoch, ako sú Windows, Mac OS X, a Linux.

Windows

Inštalácia

Inštalačný súbor pre Windows získate z položky Nonexistant node nid: 27 na internetovej stránke MuseScore. Pre spustenie preberania kliknite na prepojenie. Váš internetový prehliadač si vyžiada potvrdenie preberania . Kliknite na Ulož súbor.

Po prebratí a uložení súboru dvojklikom naň spustíte inštaláciu. Windows si pred inštaláciou môže vyžiadať opätovné potvrdenie v bezpečnostnom okne.. Kliknite na Spustiť a onedlho sa zobrazí

NOT FOUND: Win-Install-Wizard-1a.png

nasledované ďalším oknom

NOT FOUND: Win-Install-Wizard-1b.png

V prípade, že sa nezobrazí uvedené okno inštalácie, koncovka súboru .msi nie je asociovaná s msiexec.exe. Buď môžete chybu opraviť, alebo prevziať prenosnú verziu MuseScore.

Pokračovanie inštalácie zobrazí

NOT FOUND: Win-Install-Wizard-1c.png

Pokiaľ kliknete na tlačidloCancel na tomto mieste alebo neskôr, zobrazí sa:

NOT FOUND: Win-Install-Wizard-2a.png

Pokiaľ kliknete na tlačidlo Next, sprievodca inštaláciou zobrazí podmienky používania voľne šíriteľného softvéru.

NOT FOUND: Win-Install-Wizard-2b.png

Prečítajte si podmienky licencie a uistite sa, že je zaškrtnuté políčko vedľa I accept the terms in the License Agreement a kliknite na tlačidlo Next. Sprievodca inštaláciou si následne vyžiada zadanie cielového priečinka, kde bude program MuseScore nainštalovaný.

NOT FOUND: Win-Install-Wizard-3.png

Ak inštalujete najnovšiu verziu Musescore a chcete si ponechať aj tú staršiu, zmente umiestnenie pre inštaláciu (verzia 2.0 a 1.x môžu fungovať súčasne a nie je potrebné vykonávať zmeny). Pre pokračovanie inštalácie kliknite na tlačidlo Next.

NOT FOUND: Win-Install-Wizard-4.png

Pre pokračovanie kliknite na tlačidlo Install.
Inštalácia a konfigurácia môže trvať niekoľko minút. Priebeh inštalácie bude zobrazený

NOT FOUND: Win-Install-Wizard-5b.png
a po úspešnej inštalácii sa zobrazí
NOT FOUND: Win-Install-Wizard-5c.png

Pre dokončenie inštalácie kliknite na tlačidlo Finish. Inštalačný súbor, ktorý ste prevzali z internetu, môžete vymazať.

Spustiť MuseScore

MuseScore spustíte cez ŠtartVšetky ProgramyMuseScore 2MuseScore 2.

Odinštalovanie

Na 32-bitovom systéme Windows môžete odinštalovať program pomocou príkazu

  cd C:\Program Files\MuseScore
  Uninstall.exe /S

a na 64-bitovom systéme Windows pomocou príkazu

  cd C:\Program Files (x86)\MuseScore
  Uninstall.exe /S

Riešenie problémov

Na systémoch Windows XP a Vista, môže byť inštalačný súbor blokovaný. Ak sa vám MuseScore nepodarilo nainštalovať, kliknite na súbor pravým tlačidlom myši a vyberte Vlastnosti. Ak sa zobrazí správa "This file came from another computer and might be blocked to help protect this computer", kliknite na tlačidlo "Unblock", "OK" a znovu spustite inštaláciu dvojklikom na súbor.

Mac OS X

Inštalácia

Súbor DMG (disk image) nájdete v položke Nonexistant node nid: 27 na internetovej stránke MuseScore. Kliknite na odkaz Mac OS X a spustí sa preberanie súboru. Po úspešnom prebratí načítate obraz disku dvojitým kliknutím na súbor DMG.

NOT FOUND: Mac_Install.png

Potiahnite ikonu MuseScore do adresára Applications.

Ak nie ste prihlásený ako administrátor, Mac OS X si môže vyžiadať vloženie hesla: kliknite na tlačidlo Authenticate a vložte svoje heslo.

NOT FOUND: Mac_Install_2.png

Po skončení kopírovania súborov vysunte obraz disku. Program MuseScore môžete spustiť cez adresár Applications, Spotlight, alebo Launchpad.

Odinštalovanie

Vymažte MuseScore z adresára Applications.

Linux

Inštalačný súbor Musescore pre systém Linux nájdete na odkaze Nonexistant node nid: 27 . Inštalačné balíky slúžia pre systémy Debian, Ubuntu, Fedora and PCLinuxOS. Ostatné distribúcie si vyžadujú vybudovanie aplikácie zo zdroja.Špecifické inštrukcie pre systém Fedora sú nižšie.

Fedora

 1. Importujte kľúč GPG :

  su
  rpm --import http://prereleases.musescore.org/linux/Fedora/RPM-GPG-KEY-Seve
  
 2. Choďte na záložku Nonexistant node nid: 27 na internetovej stránke MuseScore.Kliknite na odkaz pre systém Fedora a zvoľte balík rpm vhodný pre vašu architektúru.

 3. V závislosti na vašej architektúre použite na inštaláciu MuseScore jeden z dvoch setov príkazov

  • pre arch i386

   su
   yum localinstall musescore-X.Y-1.fc10.i386.rpm
   
  • pre arch x86_64

   su
   yum localinstall musescore-X.Y-1.fc10.x86_64.rpm
   

Ak máte problém so zvukom, pozrite Fedora 11 a zvuk

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.