Kontrola aktualizácií

Updated 4 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Checking for updates

  Existujú dva spôsoby kontroly aktualizácií..

  automatická kontrola aktualizácií

  1. Choďte do menu UpraviťNastavenia... (Mac: MuseScoreNastavenia...)
  2. Zvoľte záložku Aktualizovať tab
  3. Skontrolovať dostupnosť novej verzie MuseScore...

   Dialog: Edit / Preferences... / Update

  Odteraz progam MuseScore po každom štarte skontroluje dostupnosť aktualizácií a v prípade potreby vás informuje.

  Kontrola aktualizácií

  1. Vyberte PomocSkontrolovať aktualizácie

   Menu: Help / Check for Update

  2. V nasledujúcom okne sa môžu zobraziť dva statusy: buď "Nie je k dispozícii žiadna nová verzia" alebo "Aktualizácia pre MuseScore je dostupná:" spolu s odkazom na stiahnutie aktualizácie.

  Pozri tiež

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.