Mód úpravy

Updated 6 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Edit mode

  Mód úpravy sa používa na prácu s prvkami zadanými do notového zápisu. Nie všetky prvky však môžu byť upravované v Móde úpravy.

  • Vstup do Módu úpravy: dvojklikom na daný prvok alebo pravým kliknutím naň a zvolením príkazu Upraviť prvok; vstup do módu je možný aj pomocou klávesovej skratky Ctrl+E (Mac: Cmd+E).
  • Mód úpravy opustíte stlačením klávesy Esc.

  Text

  Pre postup pri úprave textu pozri Úprava textu.

  Čiary

  Pri čiarach a podobných prvkoch, ako sú napríklad oblúčiky, arpeggiá a zátvorky sa pri použíti módu úpravy zobrazia rukoväte, ktoré sú manipulovateľné pomocou klávesových príkazov, alebo kliknutím a potiahnutím pomocou myši.

  Legato v Móde úpravy:

  Sample slur in Edit Mode

  Dostupné klávesové príkazy:

  • : Posunie rukoväť o 0.1 medzery notovej osnovy vľavo ( jednotka medzery notovej osnovy je vzdialenosť dvoch čiar osnovy, pozri Nastavenia strany)
  • : Posunie rukoväť o 0.1 medzery notovej osnovy vpravo
  • : Posunie rukoväť o 0.1 medzery notovej osnovy nahor
  • : Posunie rukoväť o 0.1 medzery notovej osnovy nadol
  • Ctrl+ (Mac: +): Posunie rukoväť o 1 medzeru notovej osnovy vľavo
  • Ctrl+ (Mac: +): Posunie rukoväť o 1 medzeru notovej osnovy vpravo
  • Ctrl+ (Mac: +): Posunie rukoväť o 1 medzeru notovej osnovy nahor
  • Ctrl+ (Mac: +): Posunie rukoväť o 1 medzeru notovej osnovy nadol
  • Alt+: Posunie rukoväť o 0.01 medzery notovej osnovy vľavo
  • Alt+: Posunie rukoväť o 0.01 medzery notovej osnovy vpravo
  • Alt+: Posunie rukoväť o 0.01 medzery notovej osnovy nahor
  • Alt+: Posunie rukoväť o 0.01 medzery notovej osnovy nadol
  • Shift+: Posunie kotvu rukoväte (notu alebo takt, na ktorú je naviazaná) vľavo
  • Shift+: Posunie kotvu rukoväte vpravo
  • Tab: Choď na ďalšiu rukoväť

  Noty

  Úprava vzdialeností medzi notami

  1. Dvojkliknite na hlavičku noty (alebo použite pravé kliknutie a príkaz "Upraviť prvok", alebo označte notu a použite klávesovú skratku Ctrl + E)
  2. Na odsadenie noty použite klávesy šipiek v požadovanom smere (vľavo alebo vpravo)
  3. Proces ukončíte stlačením klávesy Esc (operácia prepíše nožičku noty).

  Poznámka: je možné, že budete musieť znovu zadať ligatúry, nakoľko tieto sa niekedy automaticky neprekreslia.

  Prípadne môžete len kliknúť na notu a "Vodorovné odsadenie" zmeniť v sekcií Akord záložky Prehliadač bez nutnosti vstupu do Módu úpravy at all.

  Poznámka: Mód úpravy umožňuje zmeniť dĺžku nožičky, alebo ju vodorovne posunúť. Ak chcete zmeniť pozíciu nožičky, kliknite na ňu a upravte vodorovné odsadenie v Prehliadači.

  Pozri tiež

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.