Palety

Updated 6 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Palettes

  Paleta je priestor, v ktorom sa nachádzajú skupiny hudobných symbolov. Súbor paliet sa nazýva Nonexistant node nid: 39841 a štandardne je pevne umiestnený na ľavom okraji. V prípade potreby môžu byť palety konvertované do okna a presunuté na inú pozíciu v MuseScore. Panel môže byť taktiež pevne umiestnený na pravej strane, kde je prítomný buď v plnej veľkosti alebo zdieľa priestor s Prehliadačom.

  Zobrazenie Pracovnej plochy môže byť aktivované alebo dekativované v menu ZobraziťPalety alebo použitím klávesovej skratky shortcut F9 (Mac: fn+F9).

  Používanie paliet

  Pre zobrazenie obsahu palety kliknite na jej názov. Symboly sa následne do notového zápisu zadávajú dvoma spôsobmi:

  • Vyberte jeden alebo viac prvkov notového zápisu a dvojkliknite na požadovaný symbol v palete.
  • Potiahnite požadovaný symbol na akékoľvek miesto v notovom zápise.

  Napríklad, značenie tenuta (—) môžete nasledujúcim spôsobom efektívne vložiť na skupinu nôt:

  1. Vyberte noty (kliknite na prvú notu, potom použite Shift+kliknutie na poslednú notu)
  2. V palete Artikulácie a ozdoby dvojklikom zvoľte symbol tenuta

  Prevkladanie ďalších symbolov pozri Vlastné palety.

  Pracovné plochy

  MuseScore ponúka dva typy zobrazenia Nonexistant node nid: 39841 – Rozšírené a Základné (základné zobrazenie obsahuje redukovaný počet paliet a symbolov). Požadované zobrazenie zvolíte v menu naspodu ľavého okna pod paletami.

  animated gif showing how to switch between basic and advanced palette

  Vlastné pracovné plochy môžete vytvoriť kliknutím na symbol + naspodu ľavého okna pod paletami a zadaním názvu pracovnej plochy. Následne môžete symboly palety v tejto pracovnej ploche.

  Prednastavené palety

  Rozšírená pracovná plocha obsahuje nasledovné palety:

  Hlavná paleta #master-palette}

  Hudobné symboly, ktoré sa nenachádzajú v Rozšírenej pracovnej ploche môžete nájsť v Hlavnej palete stlačením klávesy Z alebo klávesovej skratky Shift+F9 (Mac: fn+Shift+F9).

  Pozri tiež

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.