Text

Updated 5 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Text

    Mnoho prvkov v MuseScore má povahu textu, buď samostatne stojace (text notovej osnovy, dynamické značenie, tempové značenie, prstoklad, text piesne a podobne) alebo v kombinácii s čiarami (volty, oktávové čiary, gitarové čiary typu barré).

    Táto kapitola popisuje podporované typy textu v MuseScore a možnosti ich fotmátovania. ďalšie špecifické typy textu sú popísané v príslušných kapitolách:

    Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.