Štýly a vlastnosti textu

Updated 6 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Štýly a vlastnosti textu.

  Štýly a vlastnosti textu

  Každý text má svoj základný štýl. Nadpis je centrovaný a využíva väčšie veľkosti písma; Veľkosť textu autora hudby je zas menšia a text je zarovnaný v pravom hornom rohu zvislého rámu. Na úpravu štýlov textu choďte do menu ŠtýlText..., alebo po pravom kliknutá na text v notovom zápise vyberte menu Štýl textu...

  Zmeny štýlu textu ovplyvní všetky textové prvky v notovom zápise, ktoré ho používajú.

  Rovnaké parametre, aké obsahuje štýl textu môžete upraviť po pravom kliknutí na text aj v menu Vlastnosti textu...

  Na rozdiel od zmien uskutočnených v štýle textu, úprava vlastností sa prejaví iba na zvolenom texte. ˇŠtýl textu sa pre ostatné textové polia nemení a text využívajúci rovnaký štýl zostáva nezmenený.

  Počas úpravy textu môžete robiť zmeny líšiace sa od základného štýlu a môžu sa líšiť aj od špecifických vlastností daného textu. Zmeny uskutočnené úpravou textu vynulujete tlačidlom resetovať na štýl.

  Text Styles

  Možnosti textu sú rozdelené do nasledovných kategórií:

  • Text
   • Font: názov fontu (napríklad "Times New Roman" alebo "Arial")
   • Veľkosť: veľkosť fontu v bodoch
   • Štýl: štýl fontu: kurzíva , tučné, podčiarknuté
   • Farba: pre vykonanie zmeny kliknite na zobrazenú farbu
   • Veľkosť nasleduje nastavenie "Medzera notovej osnovy": možnosť nasledovania veľkosti medzi dvoma riadkami štandardnej notovej osnovy
   • Systémový indikátor: text platí pre všetky notové osnovy v systéme
  • Odsadenie
   • Vodorovný
   • Zvislý
   • Jednotka odsadenia: v mm alebo jednotkách Medzery osnovy
  • Zarovnanie
   • Vodorovný: ľavý, pravý, center
   • Zvislý: zarovnanie vrchného okraja textu k referenčnému bodu, zvislé centrovanie textu k referenčnému bodu, zvislé centrovanie textu k základovej čiare alebo zarovnanie spodného okraja textu k referenčnému bodu
  • Rám
   • Rám: pridá okolo textu rám
   • Typ rámu: kruh alebo schránka
   • Hrúbka okraju: hrúbka čiary rámu v jednotkách medzery
   • Rádius hranice: rádius zaoblených okrajov rámu
   • Okraj textu : vnútorný okraj textu v jednotkách medzery
   • Farba popredia hranice rámu
   • Farba pozadia v ráme.

  Poznámka: Priehľadnosť je daná parametrom "kanál alfa" v dialógovom okne farieb: hodnota 0 reprezentuje transparentnosť a hodnota 255 priehľadnosť.

  Typy textu

  • Názov, Podnázov, Hudba, Textár: pripojené k strane
  • Prstoklad: pripojené k hlavičkám nôt.
  • Text: Text piesne je pripojený k pozícií noty/akordu, ale nie pomlčiek).
  • Akordická značka: Akordické značky sú pripojené k časovej pozícii.
  • Text systému: Platí pre všetky notové osnovy v systéme a je pripojený k časovej pozícii.
  • Text osnovy: Platí pre notovú osnovu systému a je pripojený k časovej pozícii.

  The distinction between system text and staff text matters for part extraction in ensemble scores. System text will extract to all parts. Staff text will only extract to the part to which it is anchored. For details, see Text.

  Vytvoriť nový štýl

  1. Choďte do menu ŠtýlText... alebo po pravom kliknutí na text vyberte položku Štýl textu...
  2. Kliknite na tlačidlo Nový
  3. Zadajte názov štýlu
  4. Nastavte všetky parametre podľa vašich požiadaviek

  Nový štýl textu bude uložený spolu s notovým zápisom a nebude dostupný v iných, pokiaľ ho neuložite ako súbor a nenačítate v inom projekte.

  Použiť nastavenia

  Tlačidlom Použiť aplikujete zmeny na celý notový zápis alebo jeho časť a tlačidlom OK opustíte dialógové okno.
  Ak pracujete iba v jednom parte notového zápisu, máte k dispozícii možnosť Aplikovať pre všetky party a nemusíte upravovať každý part zvlášť.

  Vynulovať text do štýlu

  Ak ste v texte uskutočnili zmeny a chcete sa vrátiť k prednastavenému štýlu, alebo ste upravili štýl v staršej verzii MuseScore a chcete, aby štýl korešpondoval s verziou MuseScore 2, použite možnosť Vynulovať text do štýlu.

  Vyberte text, ktorého formátovanie chcete vynulovať a stlačte tlačidlo Vynulovať text do štýlu v okne Prehliadača. Ak chcete vynulovať všetok text daného štýlu, po pravom kliknutí na text zvoľte možnosť
  VybraťVšetky rovnaké prvky.

  Pozri tiež

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.