Informácie o notovom zápise

Updated 4 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Score properties

  Základné informácie sú automaticky generované po vytvorení notového zápisu a ďalšie môžete pridať neskôr. Informácie môžu byť umiestnené v hlavičke alebo päte—pozri nižšie.

  Menu SúborInfo zobrazí hodnoty aktuálnych meta kľúčových slov (niektoré môžu byť prázdne).

  NOT FOUND: Score_information.png

  Preddefinované meta kľúčové slová

  Každý notový zápis obsahuje nasledujúce meta kľúčové slová. Niektoré sú vyplnené automaticky:

  • Verzia MuseScore: The version of MuseScore the score was last saved with.
  • Revízia: Revízia MuseScore, v ktorej bol notový zápis naposledy uložený.
  • Úroveň API: Verzia formátu súboru.
  • arranžer: (empty)
  • skladateľ: Meno skladateľa tak, ako je uvedené v Sprievodcovi novým notovým zápisom (slúži aj na vyplnenie mena v vrchnom zvislom rámePoznámka: zmena v jednej z uvedených koloniek neovplyvňuje obsah druhej kolonky).
  • autorské právo: Tak, ako je uvedené v Sprievodcovi novým notovým zápisom. Informácia o autorstve sa nachádza ako neupravovateľný text v spodnej časti každej strany notového zápisu. Zmenu textu vykonáte iba v tomto okne.
  • dátum vytvorenia: Dátum vytvorenia notového zápisu. Políčko je prázdne, ak bol notový zápis vytvorený v testovacom režime (pozri Možnosti príkazového riadku).
  • textár: Tak, ako je uvedené v Sprievodcovi novým notovým zápisom (slúži aj na vyplnenie mena v vrchnom vo vrchnom zvislom ráme—Poznámka: zmena v jednej z uvedených koloniek neovplyvňuje obsah druhej kolonky).
  • číslo časti: (empty)
  • názov časti: (empty)
  • platforma: Platforma, na ktorej bol zápis vytvorený: "Microsoft Windows", "Apple Macintosh", "Linux" alebo "Neznáma". Políčko je prázdne, ak bol notový zápis vytvorený v testovacom režime.
  • básnik: (empty)
  • zdroj: Môže obsahovať prepojenie v prípade, že bol notový zápis stiahnutý z portálu MuseScore.com.
  • prekladateľ: (empty)
  • číslo skice: (empty)
  • názov skice: Tak, ako je uvedené v Sprievodcovi novým notovým zápisom. (slúži aj na vyplnenie mena v vrchnom vo vrchnom zvislom ráme—Poznámka: zmena v jednej z uvedených koloniek neovplyvňuje obsah druhej kolonky).

  Informácie v prvých troch kolonkách uvedených vyššie nemôžu byť použité v hlavičke ani päte.

  Každý part má nalsedovné dodatočné meta kľúčové slová, ktoré sú vyplnené po vytvorení partu:

  • názov partu: Názov partu tak, ako bol zadaný pri jeho tvorbe (slúži aj na vyplnenie mena v vrchnom vo vrchnom zvislom ráme—Poznámka: zmena v jednej z uvedených koloniek neovplyvňuje obsah druhej kolonky).

  Upraviť meta kľúčové slová

  Pred úpravou meta kľúčových slov v partitúre s prepojenými partmi sa uistite, že príslušná záložka zápisu je aktívna. Pri úprave v individuálnom parte musí byť príslušná záložka aktívna. Choďte do menu SúborInfo a upravte aktuálny text alebo doplnte chýbajúci text v kolonkách.

  Pridať nové meta kľúčové slovo

  Pred pridaním meta kľúčových slov v partitúre s prepojenými partmi sa uistite, že príslušná záložka zápisu je aktívna. Pri pridávaní v individuálnom parte musí byť príslušná záložka aktívna.

  Choďte do menu SúborInfo → a stlačte tlačidlo Nový

  Input tag name

  Vyplnte názov nového meta kľúčového slova a stlačte tlačidlo OK (alebo Zrušiť). Meta kľúčové slovo bude pridané do zoznamu. Následne môžete vyplniť informácie v príslušnom políčku.

  Meta kľúčové slová môže MuseScore zobraziť v hlavičke alebo päte notového zápisu. Pred pridaním hlavičky alebo päty v partitúre s prepojenými partmi sa uistite, že príslušná záložka zápisu je aktívna. Pri pridávaní v individuálnom parte musí byť príslušná záložka aktívna.

  Otvorte okno úpravy štýlu cez menu ŠtýlVšeobecné... a zvoľte záložku Hlavička, Päta, Číslovanie na ľavej strane okna.

  Podržaním kurzora myši na oblasti Hlavičky alebo Päty bude zobrazený zoznam makro príkazov aj s vysvetlením ich funkcie a zoznam existujúcich meta kľúčových slov a ich obsahu.

  Style / Header,Footer,Numbers

  Kľúčové slová (napríklad $:názov skice:) a makrá (napríklad $M) môžete vkladať do textových polí hlavičiek a piat.

  Pre zobrazenie obsahu v hlavičke alebo päte kliknite na tlačidlo Použiť. Pre ukončenie úpravy a vloženie hlavičky alebo päty do notového zápisu kliknite na tlačidlo OK. Ak máte aktívnu záložku partu, kliknite na tlačidlo Aplikovať na všetky party ak si túto operáciu želáte a až potom kliknite na tlačidlo OK. TlačidloZrušiť zatvorí dialógové okno bez zmien.

  Pozri tiež

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.