Zdieľať notové zápisy online

Updated 3 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Share scores online

  Notové zápisy MuseScore sú uložené na stránke musescore.com/sheetmusic.

  Vaše notové zápisy môžete ukladať a zdieľať prostredníctvom weboveého portálu MuseScore.com. Notový zápis môžete zdieľať súkromne, alebo verejne. Z portálu MuseScore.com je možné v internetovom prhliadači notové zápisy sledovať aj prehrávaťa prídavná funkcia s názvom VideoScores umožňuje synchronizáciu zvuku s videom na YouTube. Pre použitie notových záznamov mimo internetového prehliadača je možné použiť nasledovné formáty: PDF, MIDI, MP3, MusicXML a pôvodné súbory programu MuseScore.

  Vytvoriť účet

  1. Nasvšívte stránku MuseScore.com a kliknite na "Vytvoriť nový účet". Vyberte si užívateľské meno, zadajte platný email a kliknite na "Vytvoriť nový účet".
  2. Počkajte na email od MuseScore, prípadne skontrolujte priečinok spam, ak email dlhšie neprišiel.
  3. Kliknite na odkaz v maile a navštívíte tak svoj užívateľský profil, kde si môžete zmeniť prístupové heslo.

  Zdieľať notový zápis priamo z programu MuseScore

  Notový zápis môžete uložiť online prostredníctvom menu SúborUložiť online....

  MuseScore Save Online

  Ak ešte nemáte účet v MuseScore, kliknite na Vytvoriť účet. Po kliknutí budete presmerovaný na portál https://musescore.com/user/register

  V nasledujúcom kroku zadajte emailovú adresu alebo užívateľské meno pre MuseScore a heslo. Po súspešnom prihlásení budete môct vkladať vaše notové zápisy

  Enter the score information

  1. Zadajte Názov notového zápisu.
  2. Pod názvom môžete zadať požadovaný popis.
  3. Forma zdieľania môže byť nastavená na Verejný (viditeľný pre všetkých) alebo Privátny (zdideľané prostredníctvom "tajného prepojenia").
  4. Vyberte typ licencie. Použitím nastavenia Všetky práva vyhradené umožníte ľuďom používať notový zápis s určitými obmedzeniami.
  5. Zadajte Kľúčové slová a prispejte tak k lepšiemu vyhľadaniu vášho zápisu na MuseScore.com. Čiarkou oddelíte viacero kľúčových slov.
  6. Ak ste pred aktuálnym ukladaním už nahrávali daný notový zápis, bude aktualizovaný. Odznačením políčka Aktualizovať existujúci notový zápis bude súbor nahraný ako nový.

  Check to update an existing score

  Nahratie notového záápisu cez portál MuseScore.com

  Nahrávanie súborov notových zápisov je možné aj priamo cez portál MuseScore.com.

  1. Na webovej stránke MuseScore.com kliknite na odkaz Nahrať.
  2. Možnosti ukladania sú rovnaké, ako v menu Uložiť online.
  3. Zároveň máte k dispozícii viacero nastavení, ako napríklad Žáner.

  Poznámka: Ak dosiahnete limit uložených notových zápisov (5), môžete naďalej nahrávať cez portál MuseScore, avšak iba päť posledných súborov bude viditeľných. Ak chcete mať k dispozícii viac priestoru, aktivujte si Profesionálny účet.

  Úprava notového zápisu na MuseScore.com

  Na portály MuseScore.com môžete svoje notové zápisy upravovaťnasledovne:

  1. Na MuseScore.com navštívte stránku (Notový zápis).
  2. Kliknite na Upraviť tento zápis v pravej časti stránky.
  3. V zobrazenom formulári môžete načítať nahradzujúci notový zápis, alebo zmeniť dodatočné informácie a nastavenia licencie.

  Pozri tiež

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.