Uložiť/Export/Tlačiť

Updated 3 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Open/Save/Export/Print

  V menu Súbor sa nachádzajú nasledovné možnosti ukladanie dokumentov Uložiť..., Uložiť ako..., Uložiť kópiu..., Uložiť výber..., Uložiť online..., Exportovať..., Exportovať party... a Tlačiť....

  Menu: File

  Uložiť

  Uložiť..., Uložiť ako..., Uložiť kópiu... a Uložiť výber... umožňuje ukladanie súborov MuseScore vo formátoch .mscz a .mscx.

  • Uložiť...: Uloží aktuálny notový zápis do súboru.
  • Uložiť ako...: Uloží aktuálny notový zápis do nového súboru.
  • Uložiť kópiu...: Uloží aktuálny notový zápis do nového súboru, ale pokračujete v upravovaní pôvodného zápisu.
  • Uložiť výber...: Uloží vybrané takty do nového súboru.
  • Uložiť online...: Uloží aktuálny notový zápis na portál MuseScore.com (pozri Zdieľať notové zápisy online).

  Export

  Exportovať... a Exportovať party... umožňuje vytvoriť iné typy súboro, ako sú PDF, MusicXML, MIDI, a rozne zvukové a obrázkové formáty.

  Požadovaný formát vyberte v dialógovom okne Exportu:

  Dialog: Export

  • Exportovať...: Exportuje aktuálny notová zápis do zvoleného formátu.
  • Exportovať Party...: Exportuje aktuálny notová zápis a všetky prepojené party do samostatných súborov zvoleného formátu.

  Poznámka: Nekomprimované formáty MuseScore (MSCX) sú dostupné v menu 'Uložiť' aj 'Exportovať'.

  Tlačiť

  Tlačiť... umožňuje tlačiť súbory MuseScore. V závislosti na type tlačiarne budete mať k dispozícii rôzne nastavenia, ale najbežnejšími sú rozsah strán, počet kópii a koláž.

  Ak máte nainštalovanú tlačiareň PDF, môžete využívať funkciu "exportu" do PDF aj prostredníctvom tohto menu.

  Pozri tiež

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.