Hlavná paleta

Updated 3 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Master palette

Hlavná paleta vám sprístupňuje všetky prvky, ktoré môžiu byť pridávané do vlastných paliet a umožňuje vytvárať vlastné Taktové značenia a Predznamenania.

Choďte do menu ZobraziťHlavná paleta, alebo použite klávesovú skratku Shift+F9 (Mac: fn+Shift+F9).

Master Palette

Ak podržíte kurzor myši na symbole, zobrazí sa názov symbolu (krátky popis čiernym písmom na žltom pozadí).

Symboly

symbols_sk.png

Sekcia Symboly umiestnená v Hlavnej palete je depozitár stoviek hudobných symbolov dopĺňajúcich štandardné symboly v paletách. Sekciu otvoríte priamo v Hlavnej palete, alebo priamo z notového zápisu stlačením klávesy Z.

Symboly sú zoradené v danom type písma: menu typ písma v pravej spodnej časti umožňuje výber troch typov: Emmentaler, Gonville alebo Bravura. Symbol nájdete zadaním kľúčového slova do__vyhľadvávania__.

Symboly sa do notového zápisu vkladajú potiahnutím, alebo výberom príslušnej noty/pomlčky a dvojkliknutím na symbol. Prvok z palety symbolov, na rozidel od ostatných sekcií Hlavnej palety, nemá vodítka určujúce pozíciu. Pozícia mlže byť upravená pomocou potiahnutia prvku myšou alebo zmenou vodorovného/zvislého odsadenia v Prehlaidači. Farba a viditeľnosť môže byť upravená tiež v Prehliadači.

Pozri tiež

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.