Hlavičky nôt

Updated 4 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Noteheads

  Súbor alternatívnych notových hlavičiek – ako doplnok "klasických" – nájdete v palete Notové hlavičky pod rozšírenou pracovnou plochou. Poznámka: Vzhľad notových hlavičiek závisí od zvoleného typu písma (Emmental, Gonville alebo Bravura).

  Zypy notových hlavičiek

  • Normálny: Klasické zobrazenie notových hlavičiek.
  • Kríž (nota bez určitej výšky): Používa sa v notácii perkusií s pevným ladením a tiež pre označenie zatlmených a/alebo perkusívnych efektov strunových nástrojov (napríklad gitara).
  • Kosoštvorec: Používa sa na notáciu flažoletov strunových nástrojov (gitara, husle).
  • Lomítko: Používa sa pre notáciu rytmických hodnôt.
  • Triangel: Používa sa v notácii perkusívnych nástrojov.
  • Tvarové noty: Používa sa pre notáciu solmizácie Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti.
  • XKruh: Používa sa v notácii perkusívnych nástrojov.
  • Alt. Brevis: Používa sa v notácii starej hudby..
  • Zátvorky: Uzatvára notu alebo posuvku do zátvorky.

  Zmena hlavičky noty

  Hlavičku noty zmeníte nasledovnými postupmi:

  • Vyberte notu a dvojklikom vyberte hlavičku z palety
  • Potiahnite hlavičku z palety na notu v notovom zápise.
  • Vyberte notu a hlavičku zmeňte v Prehliadači pod sekciou Skupina hlavičiek.

  Zdieľanie hlavičky noty

  V zápise gitarovej hudby býba štandardom, že noty v rôznych hlasoch spadajúce pod rovnakú dobu, majú spoločnú notovú hlavičku.

  1. MusScore umožňuje zdieľanie hlavičky noty v prípade, že obe alebo žiadna z nôt je v štvrťovej alebo menšej hodnote a obe alebo žiadna sú s bodkou.

  Napríklad: V príklade nižšie sú osminové hlavičky nôt v hlase 1 zdieľané so štvrťovými notami v hlase 2:

  Shared noteheads

  1. MuseScore odsadí obe noty v prípade, že jedna z nôt je s bodkou a/alebo jej hodnota je väčšia ako štvrťová (napríklad osminová s bodkou, štvrťová s bodkou, polová s bodkou a podobne).

   Napríklad: V príklade nižšie sú polové noty v hlase 2 odsadené napravo od osminových nôt v hlase 1:

   Noteheads not shared

  Odsadené hlavičky môžu byť transformované na zdieľané dvoma spôsobmi:

  • Nastavte notu nižšej hodnoty na neviditeľnú klávesovou skratkou V (alebo odznačením možnosti "Viditeľný" v Prehliadači).

  • Nahraďte notu kratšej hodnoty tak, aby korešpondovala s hodnotou dlhšej noty prepnutím "Typu hlavičky" v Prehliadači pod sekciou "Nota".

  Napríklad: V príklade nižšie, zdieľanie notových hlavičiek je možné dosiahnuť každou z metód:

  Shared noteheads
  v niektorých prípadoch môže byť zdieľaná hlavičky noty zo štandardnej notovej osnovy rozdelená do dvoch nôt, ak je zápis transformovaný do tablatúry. Túto chybu napravíte označením nežiaducich nôt a prepnutím ich zobrazenia do neviditeľného režimu klávesovou skratkou V (alebo odznačením možnosti "Viditeľný" v Prehliadači).

  Tvary nôt at Wikipedia.
  Nota bez určitej výšky at Wikipedia.

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.