Viachlas

Updated 4 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Voices

  Funkcia Viachlas vám umožňuje zapísať viacero hlasov súčasne do jednej notovej osnovy. V iných notačných editoroch sa občas sa nazývajú aj ako "vrstvy". V MuseScore môžete v jednej notovej osnove vytvoriť maximálne štyri rytmicky nezávislé hlasy.

  Poznámka: Funkciu "Viachlasu" si nezamieňajte s funkciou "hlasové party" pridávané z menu Nástroje (dostupné stlačením klávesy I).

  V polyfonickom zápise smerujú nožičky nôt vo vrchnom hlase spravidla nahor a v spodnom hlase nadol.

  Polyphonic measure

  Kedy použiť funkciu viachlasu

  -Ak potrebujete dosiahnuť rozdielne smery nožičiek v akorde umiestnenom v jednej notovej osnove.
  - Ak potrebujete v jednej notovej osnove umiestniť viacero nôt rôznej hodnoty znejúcich súčasne.

  Ako vytvoriť viachlas

  1. Zadajte tóny vrchného hlasu (noty s nožičkami nahor, ako je zobrazené vo vrchnom obrázku). Pri zadávaní budú mať niektoré noty nožičky smerom nadol, ale pridaním druhého hlasu sa ich smer automaticky zmení.

   Voice 1 notes

  2. Ak na zadávanie nôt pouívate klávesnicu (alebo MIDI klaviatúru), použite klávesu a posuňte kurzor na začiatok notovej osnovy (alebo taktu). Pri používaní myši tento krok nie je potrebné realizovať.

   Kliknite na tlačidlo "Hlas 2" Voice 2 button (na paneli nástrojov umiestnený vpravo).

   Poznámka: Uistite sa, že je aktívny režim vkladania nôt predtým, ako kliknete na tlačidlo 2 v paneli nástrojov.

  3. Vlložte noty všetkých spodných hlasov (všetky s nožičkami nadol). Po ukončení by mal zápis vyzerať nasledovne:

   Voices 1 and 2

  Skyť pomlčky

  Pomlčky v hlasoch 2, 3 a 4 môžu byť vymazané, no v prvom hlase je (1 - modrá farba) môžu byť iba skryté.

  voice selector

  Pomlčky skryjete jej označením a stlačením klávesy V alebo odznačením políčka "Viditeľný" v Prehliadači. Prehliadač zobrazíte v menu Zobraziť alebo prostredníctvom klávesy F8 (Mac: fn+F8). Ak máte v menu Zobraziť nastavené Zobraziť neviditeľné, skrytá pomlčka bude mať šedú farbu. Skryté pomlčky nebudú zobrazené pri tlačení a exportovaní notového zápisu do PDF, PNG, SVG, etc.

  Výmena hlasov

  1. Vyberte rozsah notového zápisu
  2. Choďte do menu UpraviťViachlas
  3. Vymenťe ktorékoľvek dva hlasy

  Poznámka: Simultánne môžu byť zamenené iba dva hlasy.

  Pozri tiež

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.