Kopírovať a vložiť

Updated 3 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Copy and paste

  Funkcia kopírovania a vkladania je užitočná pri vytváraní opakovaní hudobných celkov, alebo posun pasáží o dobu, prípadne takt. Pred výberom nôt, kopírovaním a vkladaním sa stlačením klávesy Esc uistite, že mód zadávania nôt nie je aktívny.

  Kopírovať

  1. Kliknite na prvú notu vášho výberu.
  2. Použite skratku Shift+Klik na výber poslednej noty vášho výberu. Zvolený región bude následne zvýraznený modrým obdĺžnikom.
  3. Zvoľte funkciu kopírovania z menu UpraviťKopírovať alebo stlačte klávesovú skratku Ctrl+C (Mac: +C).

  Vložiť

  1. Kliknite na notu alebo takt, do ktorého chcete kopírovaný výber vložiť.
  2. Zvoľte funkciu vkladania z menu UpraviťVložiť or press Ctrl+V (Mac: +V).

  Rýchle opakovanie

  Okamžité kopírovanie a vkladanie nôt, taktov a pasážií:

  1. Vyberte notu, takt alebo pasáž pomocou postupu uvedeného vyššie.
  2. Stlačte klávesu R a MuseScore zopakuje výber.

  Duplikovať

  Okamžité kopírovanie a vkladanie textových prvkov, čiar a iných objektov:

  1. Podržte klávesovú skratku Ctrl+Shift (Mac: +Shift),kliknite na prvok a potiahnite ho na akékoľvek miesto v notovom zápise .
  2. Pustením tlačidla myši sa vybraný prvok naklonuje na novú pozíciu.

  Filter výberu

  Ak chcete kopírovať iba niektorý typ prvkov, môžete použiť filter výberu.

  1. Aktivujte filter výberu pomocou klávesy F6 (Mac: fn+F6) alebo cez menu Zobraziť Filter výberu

  Filter výberu sa štandardne zobrazuje pod paletami. Môže byť vyňatý do formy okna a presunutý do sekcie paliet alebo prehliadača. Obe zobrazenia sú potom dostupné v spodnej lište.

  1. Vo filtry výberu odznačte prvky, ktoré nechcete kopírovať
   Napríklad: Artikulačné znamienka a oblúčiky sú odznačené.

   Selection filter, Articulations and Slurs unchecked

  2. Kopírujte a vložte ako predtým.V príklade sú kopírované takty 1 a 2 vložené do taktov 3 a 4).

  4.Výsledkom je, že oblúčiky skopírované nie sú:

  
          
     
        
     
     
    Result of copy and paste
   
   
  

  Pozri tiež

  Ak chcete zmeniť výšky nôt, ale rytmus nie, skombinujte transpozíciu alebo mód zmeny výšky tónov s kopírovaním a vkladaním.

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.