Vlastná paleta

Updated 5 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Custom palettes

Palety sú do veľkej miery upravovateľné. Jednoduché palety môžete vytvárať a vymazávať. Taktiež môžete do nich umiestňovať prvky hlavnej palety alebo prvky notového zápisu. Súbor paliet sa nazýva Pracovná plocha Môžete spravovať viacero paliet súčasne a jednoducho medzi nimi prepínať.

Iba palety vo vlastnej pracovnej ploche umožňujú prístup do kontextového menu. Pred samotnou úpravou si musíte teda vytvoriť vlastnú pracovnú plochu.

Po pravom kliknutí na názov palety sa zobrazí menu, kde sú obsiahnutíé nasledovné položky:

 • Vlastnosti palety: Po kliknutí sa zobrazí dialógové okno vlastností palety:

  Palette Properties

  K dispozícii máte aj políčko 'Zobraziť viac prvkov...'.

 • Vložiť novú paletu: Vytvorý novú prázdnu paletu, do ktorej umiestnite prvky z hlavnej palety, ostatných paliet, alebo prvky z notového zápisu (pozri nižšie).

 • Posunúť paletu nahor: Posunie paletu v zozname nahor.
 • Posunúť paletu nadol: Posunie paletu v zozname nadol.
 • Povoliť úpravu: Ak chcete upraviť paletu, zaznačte túto možnosť. Úprava je v prednastavení vypnutá, aby sa zabránilo náhodným zásahom.
 • Uložiť paletu: Otvorí dialógové okno, v ktorom uložíte paletu do súboru.
 • Načítať paletu: Otvorí dialógové okno, v ktorom otvoríte paletu zo súboru.
 • Vymazať paletu

Po pravom kliknutí na nadpis zoznamu palety sa zobrazí kontextové menu, kde môžete zvoliť typ palety.

 • Režim jednoduchej palety: Ak je táto možnosť označená, bude zobrazení iba jedna palety.

Po kliknutí na prázdne miesto v palete môžete pridať prvky pomocou položky "Viac prvkov...".

Show More

(Povolené, ak je príslušný prvok označený vo vlastnostiach palety)

Prispôsobenie paliet

Ak ste si vytvorili novú Pracovnú plochu a povolili úpravu paliet (pozri vyššie), prvky ako čiary, text, tabulatúry a obrázky môžete upraviť v notovom zápise a spätne ich uložiť do ktorejkoľvek palety. Taktiež je možné pridať prvky z Hlavnej palety.

Pridať prvok z Hlavnej palety:

Otvorte Hlavnú paletu a potiahnite prvok do vašej palety (úprava musí byť povolená)

Pridať upravené prvky z notového zápisu:

Stlačte a podržte klávesovú skratku Ctrl+Shift a potiahnite prvok z notového zápisu do želanej palety.

Inštrukcie pre užívateľov systému Mac OS X

Po vytvorení vlastnej pracovnej plochy a povolení úpravy postupujte nasledovne:

 1. Stlačte a podržte klávesovú skratku Shift+Cmd
 2. Kliknite na (a podržte) prvok v notovom zápise
 3. Pustite klávesovu skratku (kliknutie na prvku naďalej držte)
 4. Potiahnite prvok do požadovanej palety
 5. Pustite kliknutie

Pozri tiež

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.