Obrázky

Updated 6 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Obrázky.

Do notových zápisov môžete pre ilustráciu vkladať Obrázky alebo symboly, ktoré sa nenachádzajú v štandardných paletách.

Obrázok vložíte jeho potiahnutím do rámu, alebo na noti/pomlčku v notovom zápise.
Prípadne môžete po pravom kliknutí na rám zvoliť položku z menu PridaťObrázok a vybrať obrázok z prehliadača.

MuseScore podporuje nasledovné formáty obrázkov:

  • PNG (*.png)
  • JPEG (*.jpg and *.jpeg)
  • SVG (*.svg) (MuseScore momentálne nepodporuje tieňovanie, rozmazanie a maskovanie formátu SVG.)

Pozri tiež

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.