Zachytenie obrázka

Updated 4 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Image capture

Zachytenie obrázka umožňuje vytvoriť úryvok z notového zápisu vo forme obrázka. Režim zachytávania sa spúšta príslušným tlačidlom Image capture button .

V režime zachytávania obrázkov vytvoríte obdĺžnik požadovaného výberu pomocou klávesovej skratky Shift + potiahnutie myšou.

Lasso selection

Obdĺžniť presúvate myšou a rozmer prispôsobujete pohybom ôsmych rukovätí.

Po vytvorení obdĺžnika na požadovanom mieste kliknite pravým tlačidlom myši a zobrazí sa nasledovné menu:

Image capture context menu

Ak úryvok uložíte ako súbor PNG, obrázok bude vyzerať nasledovne:

Score snippet

Ak ukážku uložíte v "režime tlače", bude zobrazená vo formáte pre tlač. V "režime zachytenia obrázka" bude ukážka uložená tak, ako je zobrazená na obrazovke (vrátane značiek zlomov riadkov, sekcií alebo strán). Príklad obrázku v rozlíšení 100dpi:

Image capture snippet

Pozri tiež

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.