Zarovnať prvky

Updated 4 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Align elements

Pri posúvaní jednotlivých prvkov môžete použiť nasledovné klávesové skratky:
Shift alebo Ctrl Posúvanie prvku iba v jednom smere. Pomocou klávesy Ctrl posúvate prvok vodorovne a pomocou klávesy Shift zvislo.

Taktiež môžete v Prehliadači prepínať tlačidlá 'Povoliť uchytenie k mriežke' povoľujúce pohyb v určitých stanovených krokoch (rovnaké kroky, ktoré využíva skrplovacie tlačidlo v Prehliadači)

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.