Čiary

Updated 3 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Lines

  Paleta Čiary sa zobrazuje v rozšírenom režime pracovnej plochy a obsahuje nasledovné typy prvkov:

  • Oblúčik
  • Spony (crescendo a decrescendo)
  • Zátvorky volta (1, 2 a 3-násobné ukončenia a podobne)
  • Oktávové čiary (8va, 8vb, 15ma a podobne)
  • Značenie klavírneho pedálu
  • Rozšírené ozdobné čiary
  • Čiary pre notáciu barre
  • Priamky
  • Ambitus (notácia starej hudby)

  Lines palette, Advanced workspace

  Vkladanie čiar do notového zápisu

  Čiary môžu byť vkladané nasledovne:

  • Vyberte notu a kliknite na symbol požadovaného typu čiary.

  • Vyberte rozsah notového zápisu kliknutím na prvú notu, podržaním klávesy Shift a kliknutím na poslednú notu. Potom dvojklikom vyberte syymbol požadovaného typu čiary z palety.

  • Vyberte rozsah notového zápisu kliknutím na prvú notu, podržaním klávesy Ctrl a kliknutím na poslednú notu. Potom dvojklikom vyberte syymbol požadovaného typu čiary z palety. Tento spôsob vloží kratšiu čiaru, ako v predchádzajúcom prípade.

  • Potiahnite požadovaný typ čiary z palety do notového zápisu.

  Oblúčiky môžete vytvoriť aj pomocou klávesy S.

  Zmena dĺžky

  1. Ak ste v režime vkladania nôt stlačte klávesu Esc

  2. Dvojklikom na požadovanú čiaru vstúpite do režimu úpravy

  3. Rukoväte posúvate pomocou nasledovných klávesových skratiek:

   • Shift+ pre pohyb kotvy o jednu notu (alebo takt) vpravo
   • Shift+ pre pohyb kotvy o jednu notu (alebo takt) vľavo
  4. Ak potrebujete urobiť iba vizuálnu zmenu prvku bez zmeny ukotvenia k daným notám alebo taktom, potiahnite rukoväť prostredníctvom myši alebo použite nasledovné klávesové skratky:

   • pre pohyb rukoväte o 0.1 sp vpravo (1 sp = jedna taktová medzera = vzdialenosť dvoch čiar osnovy).
   • pre pohyb rukoväte o 0.1 sp vľavo.
   • Ctrl+ (Mac: Cmd+) pre pohyb rukoväte o jednu taktovú medzeru vpravo.
   • Ctrl+ (Mac: Cmd+)pre pohyb rukoväte o jednu taktovú medzeru vľavo.

  Vlastné čiary

  Typ čiar ako ottavy a volty využívajú prvky vstavaného textu alebo háčikov na konci čiary. Tieto prvky v čiarach si môžete prispôsobiť a vložiť do palety pre ďalšie použitie.

  1. Po pravom kliknutí na čiaru zvoľte Vlastnosti čiary...

  2. V záložke môžete nastaviť umiestnenie textu na začiatku, priebežne, alebo na konci čiary. Možnosti formátovania každej zložky textu zobrazíte tlačidlom ....

  3. Nastavenie Háčika vám umožní vytvoriť kolmý alebo 45º uhol na konci čiary.

  4. Po opustení záložky Vlastnosti čiary môžete ešte v Prehliadači nastaviť hrúbku čiary a Štýl čiary (napríklad spojitý, čiarkovaný alebo bodkovaný).

  5. Vlastné nastavenia môžete uložiť naspäť do palety. Postup nájdete v sekcií Vlastná paleta.

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.