Notation

Updated 4 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Notation

V predchádzajúcej kapitole "Základy" ste sa dozvedeli spôsob vkladania nôt a prácu s paletou. Kapitola "Notácia" popisuje rôzne spôsoby vytvárania notového zápisu detailnejšie a venuje sa rozšíreným možnostiam notopisu.

See also "Rozšírené témy"

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.