Arpeggiá a glissandá

Updated 6 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Arpeggiá a glissandá.

  Arpegiá a Glissandá vytvoríte výberom požadovanej noty a dvojklikom na príslušný symbol v palete Arpeggiá & Glissandá (pozri obrázok nižšie). Prehliadač vám následne umožní upraviť vzhľad a možnosti prehávania vybraného symbolu.

  Arpeggios + Glissandi Palette

  Dĺžku a sme arpeggia zmeníte dvojklikom na symbol v notovom zápise a potiahnutím vodítok nahor alebo nadol.

  Arpeggio spanning two staves

  Glissando sa zadáva dvojklikom na príslušný symbol v palete Arpeggiá & Glissandá a bude vložený medzi aktuálne zvolenú a bezprostredne nasledujúcu notu v te jistej notovej osnove.

  glissandos with straight or wiggly lines

  Úpravy alebo vymazanie textu označeného glissanda uskutočníte v Prehliadači. V prípade nedostatku miesta medzi dvoma notami MuseScore nezobrazí text.

  Skĺznutia strunových nástrojov, ako napríklad gitara, môžu byť vytvorené úpravou glissanda – výsledný tvar symbolu môže byť uložený v palete pre ďalšie použitie (see Vytváranie a ukladanie vlastných paliet: vlastné symboly palety).

  Akordické sklzy alebo glissandá v jednom hlase: Vytvorte požadovaný akord zadávaním jednotlivých nôt začínajúc odspodu a vložte glissando vždy od požadovanej noty. Napríklad:

  chord_slide.png

  Krátke sklzy nahor/nadol môžu byť vytvorené úpravou existujúcich čiar sklz nahor / sklz nadol. Symboly majú príslušné vodíka umožňujúce meniť dĺžku a sklon čiary.

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.