Opakovania (Volty)

Updated 4 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Voltas

  Prima volta a sekunda volta slúžia na zobrazenie rôznych ukončení pri opakovaní určitého úseku.

  Sample first and second endings

  Zátvorky volty vložíte do notového zápise potiahnutím príslušného symbolu z Palety čiar alebo výberom taktov, ktoré majú pod voltu spadaťa dvojklikom na symbol palete.

  Počet taktov zahrnutých vo volte zmeníte aktiváciou režimu úpravy pomocou dvojkliku a stlačením klávesovej skratky Shift+, čím posunitete záverečnú rukoväť zátvorky o jeden alebo viac taktov vpravo. Pohyb rukoväte vľavo uskutočníte klávesovou skratkou Shift+.

  Posúvanie konca volty pomocou vyššie uvedených klávesových skratiek má vplyv aj na zvukové prehrávanie notového záznamu. Ak posuniete rukoväte iba myšou alebo bez použitia klávesy Shift, úprava bude mať iba grafický efekt a prehrávanie nebude zmenené (tento postup môže spôsobiť problém pri prehrávaní a zobrazovaní notového záznamu).

  Pri posúvaní rukoväte sa zobrazí v notovom zápise čiarkovaná priamka naznačujúca vzdialenosť reálnej a upravenej pozície:

  Second-ending volta in edit mode

  Text

  Text a ostatné vlastnosti volty môžete meniť v dialógovom okne. Po pravom kliknutí na voltu vyberte Vlastnosti čiary.... Obrázok nižšie demonštruje text volty v znení "1.-5."

  Line Properties dialog

  Sample first-through-fifth ending followed by sixth ending

  Po pravom kliknutí na voltu mlžete zvoliť aj ďalšie dialógové okno - Vlastnosti volty. Tu môžete zmeniť text volty (rovnako, ako vo vlastnostich čiary) a zoznam opakovaní. Ak chcete každej volte priradiť špecifické miesto v opakovaní, zadajte čísla opakovaní v číselnom formáte do čiarkami oddeleného zoznamu.V príklade nižšie bude daná volta znieť v opakovaniach 1, 2, 4, 5 a 7. Druhá volta zas bude znieť iba v opakovaniach 3, 6 a prípadne 8 a 9.

  Volta Properties dialog

  Prehrávanie

  V niektorých prípadoch sa opakovanie hrá viac než jeden krát. V obrázku vyššie text volty indikuje, že sa má zahrať päť krát a až potom sa pokračuje v dalej. Ak chcete zmeniť počet opakovaní, choďte na takt obsahujúci záverečné opakovacie znamienko a zmeňte Počet opakovaní (pozri Operácie s taktami: Ďalšie vlastnosti).

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.