Prírazy a odrazy

Updated 6 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Grace notes

  Prírazy a odrazy sú typické melodické ozdoby bežne zobrazované v menšej mierke, ako je štandardná veľosť nôt. Acciaccatura je zobrazená ako malá nota s preškrtnutou nožičkou. Appoggiatura je zobrazená bez preškrtnutia. Ozdoby môžu byť zobrazované individuálne, alebo v skupinách.

  Vytvorenie prírazov a odrazov

  Symboly prírazov a odrazov sa nachádzajú v príslušnej palete v základnom aj rozšírenom zobrazení pracovnej plochy.

  Pridať príraz alebo odraz

  • Vyberte notu a dvojkliknite na symbol prírazu alebo odrazu v palete, alebo
  • Potiahnite požadovaný symbol z palety na danú notu, alebo
  • Vyberte notu a vytvorte acciaccaturu stlačením klávesy /.

  Môžete pridávať aj skupinu ozdobných nôt jednoduchým opakovaním vyššie uvedených postupov.

  Pridať akord z prírazov a odrazov

  Akordy z prírazov a odrazov sa vytvárajú rovnako, ako štandardné akordy:

  1. Zadajte prvú notu akordu,
  2. Vyberte prvú ozdobnú notu a zadajte ďalšie noty podobne, ako pri tvorbe akordu (napríklad pomocou klávesovej skratky Shift+ názvy nôt (C, D, E, a podobne).

  Na zmenu hodnoty ozdobnej noty použite po jej označení klávesy 1 ... 9, alebo vyberte hodnotu z príslušnej nástrojovej lišty (pozri Vkladanie nôt).

  Odrazy (napríklad ukončenia trilkov) môžu byť manuálne upravované klávesovou skratkou Ctrl + klávesy so šípkami.

  Grace Notes palette

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.