Posuvky

Updated 5 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Accidentals

  Posuvky sa umiestňujú na požadovanú notu potiahnutím z palety Posuvky.

  Accidentals palette (Basic)

  Ak chcete zmeniť iba výšku tónu, vyberte notu a stlačte jednu z nasledovných kombinácií:

  • : Zvýši notu o poltón (preferencia krížikov).
  • : Zníži notu o poltón (preferencia béčok).
  • Ctrl+ (Mac: Cmd+): Zvýši notu o oktávu.
  • Ctrl+ (Mac: Cmd+): Zníži notu o oktávu.
  • J: Enharmonická zámena noty.

  K existujúcej posuvke môžete pridať zátvorku jej potiahnutím z palety posuviek na symbol požadovanej posuvky (nie na notovú hlavičku). Zátvorku odstránite označením posuvky a stralčením klávesy Del.

  Ak neskôr zmeníte výšku noty pomocou kláves so šípkami, manuálne nastavenia posuvky budú odstránené.

  Úprava posuviek

  Funkcia menu NotyÚprava posuviek slúži k zvoleniu vhodného typu posuviek pre celý notový zápis.

  Pozri tiež

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.