Predznamenania

Updated 4 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Key signatures

  Predznamenania sa nachádzajú v príslušnej palete v základnom aj rozšírenom zobrazení pracovnej plochy.Vlastné predznamenanie si môžete vytvoriť pomocou záložky Predznamenania v Hlavnej palete (pre zobrazenie stlačte klávesovú skratku Shift+K). V tejto záložke môžete využiť aj viacero neštandardných symbolov.

  Key Signatures palette

  Pridať nové predznamenanie

  Pridať nové predznamenanie do všetkých notových osnov

  • Potiahnite predznamenanie z palety na prázdnu časť taktu, alebo
  • Vyberte takt a dvojkliknite na predznamenanie v palete, alebo
  • Vyberte notu a dvojkliknite na predznamenanie v palete.

  Pridať predznamenanie iba do jednej notovej osnovy

  Pridanie predznamenania iba do jednej notovej osnovy uskutočníte nasledovne:

  • Stlačte a podržte klávesu Ctrl (Mac: ) a následne potiahnite požadované predznamenanie z palety na takt v notovom zápise.

  Zmena existujúceho predznamenania

  Nahradenie predznamenania pre všetky notové osnovy

  • Potiahnite predznamenanie z palety na existujúce predznamenanie v notovom zápise (alebo na takt obsahujúci predznamenanie), alebo
  • Vyberte predznamenanie, ktoré chcete nahradiť a dvojkliknite na nové v palete.

  Nahradenie existujúceho predznamenania iba v jednej notovej osnove

  Nahradenie predznamenania v jednej notovej osnove uskutočníte nasledovne:

  • Stlačte a podržte klávesu Ctrl (Mac: ) a potiahnite predznamenanie z palety na predznamenanie v notovom zápise (alebo na takt obsahujúci predznamenanie).

  Odstrániť predznamenanie

  • Kliknite na exsistujúce predznamenanie a stlačte klávesu Del, alebo
  • Potiahnite symbol prázdneho predznamenania z palety (v rozšírenom zobrazení pracovnej plochy) na takt v notovom zápise.

  Predznamenanie na konci notovej osnovy

  V Prehliadači označeného predznamenania je možnosť "Zobraziť na konci osnovy." Nastavenie nájdete aj v menu ŠtýlVšeobecné...Strana pod názvom "Vytvoriť predznamenania na konci osnovy". Nastavenie v Prehliadači ovplyvní iba vybrané predznamenanie. Nastavenie v menu Štýl ovplyvní predznamenania v celom notovom zápise.

  Odrážky pri zmene predznamenania

  MuseScore má prednastavené umiestňovanie odrážok pri zmene predznamenania. Ak sa predznamenanie mení bez potreby umiestnenia odrážky, zobrazí sa iba nové predznamenanie
  :
  Default key signature changes

  Nastavenie zobrazovania odrážok pri zmene predznamenania môžete nastaviť v menu ŠtýlVšeobecné...Posuvky. Zobrazia sa vám nasledujúce možnosti:

  Dialog: Style / General... / Accidentals
  Zmeny uložíte stlačením tlačidiel Použiť, alebo OK. Ak pracujete v prelinkovanom parte, použite možnosť Aplikovať pre všetky party.

  Možnosť 'Pred predznamenaním ak sa znižuje počet ♯ alebo ♭' zobrazí nasledovné:
  Naturals before key signature

  Tretia možnosť 'Za predznamenaním ak sa znižuje počet ♯ alebo ♭. Pred ak sa zamieňajú ♯ a ♭' zobrazí nasledovné:
  Naturals before and after key signature

  Predznamenanie a viactaktová pomlčka

  v prípade, že dôjde k zmene predznamenania, viactaktová pomlčka bude rozdelená .

  Example with multimeasure rests

  Pozri Viactaktová pomlčka

  Predznamenanie na konci notovej osnovy a zlomy sekcií

  Pred zlomom sekcie nebude predznamenanie na konci osnovy zobrazené.
  Pozri Zlom a medzerník: Zlom sekcie

  Vlastné predznamenania

  Stlačte klávesovú skratku Shift+K a zobrazí sa Hlavná paleta so záložkou Predznamenanie.

  Master_palette-Key_sig_sk.PNG

  V prípade potreby môžete používať v predznamenaní aj polovičné béčka, polovičné krížiky, a podobne.

  Master_palette-Accidentals_sk.PNG

  Upozornenie: Musescore v súčasnosti nepodporuje prehrávanie berúce do úvahy vlastné predznamenania..

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.