Taktová čiara

Updated 4 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Barlines

Taktové čiary sú dostupné v príslušnej sekcii palety:

Barline palette (Advanced)

Zmena typu taktovej čiary

Existuje viacero spôsobov zmeny taktových čiar:

  • Výberom taktovej čiary a dvojkliknutím na symbol v palete.
  • Potiahnutím symbolu príslušnej taktovej čiary z palety na taktovú čiaru v notovom zápise.
  • Potiahnutím symbolu príslušnej taktovej čiary z palety na takt v notovom zápise.
  • Výberom taktu a dvojkliknutím na symbol v palete.

Môžete taktiež vložiť taktovú čiaru pomedzi dve existujúce:

  • Potiahnutím symbolu príslušnej taktovej čiary z palety na notu alebo pomlčku.
  • Výberom noty alebo pomlčky a dvojkliknutím na symbol v palete.

Taktovú čiaru je možné skryť výberom príslušnej čiary a stlačením klávesy Valebo odznačením políčka Viditeľná v Prehliadači.

V Prehliadači je možné nastaviť aj ďalšie parametre taktových čiar.:

  • Čiarkované alebo bodkované línie čiar
  • Dvojitá taktová čiara, Opakovacia taktová čiara
  • Farba
  • Odsadenie

Prepojenie taktových čiar

Rozšírenie taktových čiar cez viacero notových osnov, ako v prípade veľkej osnovy pre klavír, uskutočníte dvojkliknutím na taktovú čiaru (pozri Mód úpravy).

Barline edit mode

Potiahnite modré vodítko smerom k spodnej notovej osnove.

Po opustení úpravy budú pozície všetkých pomlčiek aktualizované mód úpravy.

Connected barlines

Pozri tiež

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.