Kľúče

Updated 4 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Clefs

  Kľúče sú umiestnené v palete Kľúče zobrazenej v Základnej aaj Rozšírenej pracovnej ploche.

  Poznámka: Paleta kľúčov v Základom zobrazení workspace obsahuje iba husľový, basový, altový a tenorový kľúč. Viac kľúčov je k dispozícii v Rozšírenej pracovnej ploche (obrázok nižšie). Ak si želáte zobrazovať v palete vami zvolené kľúče, vytvorte si vlastnú paletu.

  Clefs palette (Advanced)

  Pridať kľúč

  Pridať kľúč na začiatok taktu

  Metóda 1—pridanie kľúča na začiatok taktu bez ohľadu nato, či je prvým taktom systému

  • Vyberte takt a dvojkliknite na symbol kľúča v palete, alebo
  • Potiahnite symbol kľúča z palety do prázdnej časti príslušného taktu.

  Methóda 2—iba pre zmenu kľúča na začiatku systému

  • Vyberte existujúci kľúč na začiatku systému a dvojkliknite na nový kľúč v palete, alebo
  • Potiahnite symbol kľúča z palety na existujúci kľúč v notovej osnove.

  Pridať kľúč v takte

  Kľúč pridáte na ktorékoľvek miesto v takte nasledovne:

  • Potiahnite symbol kľúča z palety na notu (pred pustením tlačidla myši sa uistite, že kurzor je presne na note a sfarbí ju na modro), alebo
  • Kliknmite na notu, a potom dvojkliknite na symbol kľúča v palete.

  Poznámka: Takto vložený kľúč bude zobrazený v menšom merítku, ako hlavný kľúč osnovy.

  V nasledujúcom obrázku začína vrchná notová osnova s husľovým kľúčom a ten sa okamžite mení na basový kľúč. Potom sa po note a pomlčke mení naspäť na hudľový kľúč.
  Clef changes

  Poznámka: Zmena kľúča nemení výšky tónov. Mení sa zápis nôt tak, aby výšky tónov zostali zachované. V prípade potreby môžete so zmenou kľúča využívať aj funkciu Transpozície.

  Kľúč na konci notovej osnovy

  Ak sa kľúč mení na začiatku systému, kľúč na konci notovej osnovy bude zobrazený na konci predchádzajúceho systému. Kľúče na konci notovej osnovy môžete zobraziť alebo skryťprostredníctvom menu ŠtýlVšeobecné...Strana a označením/odznačením možnosti "Zobraziť kľúče na konci osnovy".

  Odstrániť kľúč

  Vyberte kľúč a stlačte klávesu Del.

  Skryť kľúče

  Zobraziť kľúč iba v prvom takte (vo všetkých notových osnovách)

  • Choďte do menu ŠtýlVšeobecné... Strana a odznačte "Vytvoriť kľúč pre všetky systémy."

  Zobraziť kľúč iba v prvom takte (pre konkrétnu notovú osnovu)

  1. Po pravom kliknutí na notovú osnovu vyberte Vlastnosti osnovy... a odznačte "Zobraziť kľúč".
  2. Otvorte Hlavnú paletu a vyberte sekciu "Symboly".
  3. Potiahnite symbol kľúča z hlavnej palety na prvý takt, alebo vyberte prvú notu a dvojkliknite na kľúč v hlavnej palete.

  Poznámka: Táto možnosť môže byť užitočná pre užívateľov tabulatúr, ktorí nepotrebujú zobrazovať kľúč v každom riadku.

  Skryť všetky kľúče vo vybranej notovej osnove

  • Po pravom kliknutí na osnovu vyberte Vlastnosti osnovy... a odznačte "Zobraziť kľúč".

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.