Taktové pomlčky

Updated 7 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Measure rests

  Plná taktová pomlčka

  Full measure rest

  Ak sa v takte nenachádza notový zápis, bude vyplnená celotaktovou pomlčkou. Je zobrazená ako pomlčka celej hodnoty a je umiestnená v strede taktu. Nezávisle na aktuálnom taktovom značení je zobrazovaná vždy v tejto podobe.

  Celotaktovú pomlčku môžete vytvoriť v označenom takte stlačením klávesy Del. Všetky noty a pomlčky v danom takte budú nahradené celotaktovou pomlčkou.

  Viactaktová pomlčka

  Multimeasure rest

  Viactaktové pomlčky sa používajú v prípade, že hudobný nástroj dlhší čas nehrá, a tento typ zápisu sa preto najčastejšie využíva v partitúrach pre nástrojové zoskupenia. K prerušeniu viactaktových pomlčiek dochádza automaticky pri dôležitých zmenách v partitúre: napríklad dvojitá taktová čiara, opakovacie znamienko, zmena predznamenania a taktového značenia.

  Počet taktov spadajúcich do viactaktovej pomlčky indikuje číslo umiestnené nad taktom.

  Nastavenie zobrazovania viactaktových pomlčiek

  1. Choďte do menu ŠtýlVšeobecné...
  2. Kliknite na záložku "Notový zápis"
  3. Označte možnosť "Vytvoriť viactaktové pomlčky"

  Na prepínanie môdu vytvárania viactaktových pomlčiek môžete tiež použiť klávesu M na klávesnici.

  Obmedzenia

  Keďže automatické vytváranie viactaktových pomlčiek spojí všetky prázdne pomlčky, odporúča sa najskôr vytvoriť notový zápis a až potom aktivovať túto funkciu.

  Rozdelenie viactaktovej pomlčky

  Pozri tiež: Operácie s taktami: Rozdelenie viactaktovej pomlčky

  V prípade potreby môže byť viactaktová pomlčka rozdelená do dvoch viactaktových pomlčiek.

  Táto funkcia by mala byť aktivovaná predtým, ako označíte možnosť "Vytvoriť viactaktové pomlčky" v záložke Štýl → Všeobecné..., "Notový zápis".
  Vyberte takt, v ktorom má druhá viactaktová pomlčka začínať a a po pravom kliknutí zvoľte Vlastnosti taktu → a označte možnosť Rozdeliť viactaktovú pomlčku.

  Všimnite si, že viactaktová pomlčka bude rozdelená v prípade, že sa na jej mieste nachádza opakovacie znamienko (nie jednoduchý text), zlom sekcie, zmena predznamenania alebo taktového značenia, prípadne dvojitá taktová čiara.

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.