Tremolo

Updated 4 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Tremolo

Tremolo je rýchle opakovanie rovnakého tónu alebo rýchle striedanie dvoch alebo viacerých tónov. Je značené prečiarknutím notových nožičiek. Ak je tremolo medzi dvoma tónmi, sú medzi nimi naznačené čiary. Symboly tremola sa taktiež používajú na notáciu bicích virblov.

Paleta tremola obsahuje symboly pre tremolo na jednom tóne (zobrazené s nožičkami) a striedanie na dvoch tónoch (zobrazené bez nožičiek).

Tremolo palette

Tremolo pridáte výberom notovej hlavičky a požadovaný symbol tremola z palety.
V tremole dvoch nôt má každá z nôt celú dĺžku trvania hodnoty tremola. Ak chcete zadať tremolo s polovou dĺžkou trvania noty, vložte dve štvrťové noty a po pridaní tremola na prvú notu sa hodnota automaticky zmení na polovú.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.